phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lönsamt att sköta sina ekbestånd

Lönsamt att sköta sina ekbestånd

x

Förhoppningen var 30 deltagare men det kom 160! Intresset för ekskogsdagen på Anfasteröd gård utanför Ljungskile var stort och Anders Ekstrand, lövskogsexpert i Södra, tror det beror på att det aldrig har varit så lönsamt att sköta sina ekbestånd och sälja sitt ektimmer som nu.

x
Anders Ekstrand, lövskogsexpert i Södra, diskuterar ekskogsskötsel med några av besökarna på ekskogsdagen.

Lönsamheten beror på att efterfrågan på ekgolv just nu är större än någonsin. Tillverkarnas orderböcker är fulla långt in på nästa år och behovet av råvara är därför stort. 

För att få fram den råvara som branschen behöver höjdes priset på ektimmer i augusti med drygt 30 procent. På så sätt får även skogsägaren del av de höga priserna i byggvaruhandeln. 

Ökad kunskap behövs

Den gamla traditionen att sköta ekskog har levt kvar i Kalmar län, Blekinge och Skåne och det är på ostkusten flera av de större golvtillverkarna som använder ek ligger. Men även västkusten har historiskt varit känd för fin ekskog – båtbyggare på både Orust och fastlandet har använt materialet, liksom tunnbindare och möbelsnickare. 

– Idag finns fin ekskog i dalarna mellan bergen på Västkusten liksom i de älvdalar som sträcker sig in från havet, men kunskapen om både förekomst och kvalitet har ibland glömts bort, konstaterar Anders Ekstrand. 

För att lyfta upp förekomsten av ekskog på Västkusten, hur man kan arbeta med kvalitet i skötseln och ekens plats i landskapet arrangerades ekskogsdagen på Anfasteröd den 20 augusti, där några av de bästa exemplen på ekskog av hög kvalitet finns.

– Golvtillverkning kräver skogsråvara av hög kvalitet och för att lära såväl skogsägare, som skogsinspektorer och skogsentreprenörer mer om ekskogsskötsel och golvtillverkarnas krav på råvaran arrangerade vi ekskogsdagen tillsammans med ägarna av Anfasteröd gård, systrarna Hanna och Stina Söderlund, AB Gustav Kährs och Ekfrämjandet, berättar Anders Ekstrand. 

Skötsel under hela omloppstiden

Exkursionsprogrammet var digert och omfattade ekskogens hela omloppstid, från föryngring till avverkning. Man tittade bland annat på val av huvudstammar i yngre ekskog, stamkvistning av ek och föryngring i äldre ekskog. Naturvårdsåtgärder i ekskog fanns också på agendan liksom presentation av Södras täckrotsplanta som kan användas som komplement till naturligt föryngrad ek. 

Genom röjning och gallring, men också stamkvistning av huvudstammar, har flera riktiga elitbestånd av ek skapats på Anfasteröd. Några av de finaste är i 80-årsåldern och ungefär 50 cm grova. Andra bestånd är färdiga för slutavverkning, och då krävs utöver en hyggesanmälan samråd med Skogsstyrelsen enligt ädellövskoglagen. 

Anders Ekstrand berättade för deltagarna om hur lönsamt ektimmer av hög kvalitet är.

– En välskött ekstam kan vara värd över 10 000 kronor, men även en kvistig ek kan var värd ett par tusenlappar. En ekstock är i alla lägen minst dubbelt så mycket värd som ekved. 

På många platser i landskapet på Anfasteröd hittar man självsådda ekar som undgått viltbete. 

– Att röja och gallra fram yngre ekar är en lönsam affär för kommande generationer. Att förbättra kvaliteten genom stamkvistning är också en viktig åtgärd, uppmanade Anders Ekstrand.

Gallra din ek

Den viktigaste lärdomen som Anders Ekstrand ville att deltagarna skulle ta med sig från ekskogsdagen är att en stor krona är nödvändig för att få en stor ek. 

– Nu är därför rätt tid att gallra din ek!

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.