phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortsätt bekämpa granbarkborren

Fortsätt bekämpa granbarkborren

Granbarkborreskadat träd. Man. Kvinna. Surfplatta. Granskog.

– Trenden att skadorna minskar håller i sig även i år i stora delar av Södras verksamhetsområde men delar av östra Götaland plågas fortsatt av svåra angrepp och här ser vi tyvärr ingen positiv trend, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

x
Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och i Mönsterås, Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt.

Skadorna från granbarkborre har minskat i stora delar av Götaland under året. 

I delar av vårt verksamhetsområde har Södras medlemmar mycket lite skador, vilket är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt, säger Henrik Holmberg.

– Förändringen beror främst på att vi har haft vädret med oss under de senaste åren, men Södra och medlemmarna har också påverkat utvecklingen genom ett aktivt skogsskyddsarbete. Att snabbt ta hand om skadad skog är viktigt och säkerställer samtidigt virkets värde för skogsägaren och samhället. 

Allvarligt läge i östra Götaland

Utvecklingen är glädjande för många av medlemmarna i Södra. Men inte för alla. Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och i Mönsterås, Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt. Sommaren har varit mycket torr och det finns ingen positiv utveckling av skadebilden. 

– Många fastigheter är här extremt hårt drabbade av granbarkborrens angrepp och på flera håll ser vi ingen avmattning i angreppen. Vi kan också se att den lokala variationen i skadebilden är stor, säger Henrik Holmberg.

Ny generation svärmade i slutet på juli

En mycket varm juli gav granbarkborren möjlighet till fortsatta syskonkullsvämningar och att utvecklas snabbt, och redan vecka 28 började insekter från den nya generationen fångas i Södras övervakningsfällor. Skadorna från sena syskonkullsvärmningar och den nya generationens svärmning är fortfarande svåra att se då träden är gröna.

– Granbarkborrens svärmning för året är över, men angreppen utvecklas fortfarande och skadorna blir alltmer synliga. Därför är det viktigt att du som skogsägare följer utvecklingen noggrant och arbetar aktivt med att identifiera och hantera skadad skog så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg.

Sommarens svärmning har varit utdragen och risken är stor för sena skador som är svåra att upptäcka. Södra gör även i år en uppföljande inventering i slutet på oktober, vilken troligen kommer visa en betydande ökning av skadorna eftersom de då kommer vara lättare att identifiera.

Precis som efter de senaste årens angrepp prioriterar Södra nu arbetet med att ta hand om granbarkborreskadat virke. I områden med mindre omfattande skador kan Södra tvingas minska på planerade avverkningar för att skapa utrymme för det skadade virket.

Identifiera och ta hand om skadad skog

Under hösten går granbarkborren i vintervila och många insekter stannar i barken på de angripna träden. När du tar bort dessa träd ur skogen följer alltså de flesta granbarkborrarna med. Med hjälp av sök och plock-metoden kan du därmed ända fram till nästa vårs svärmning göra skogsskyddsnytta när du avverkar träd med bark kvar. För att rädda virkesvärdet behöver du dock vara snabbare än så. 

– Om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att inventera din skogsfastighet för att hitta angripna träd, säger Henrik Holmberg.

Leta efter angripna träd på samma platser där du eventuellt har haft tidigare angrepp. Andra högriskområden är alla äldre granbestånd samt exponerade beståndskanter. Med hjälp av Södras karta över riskområden kan du styra dina steg i rätt riktning för att hitta angripna träd. Leta efter träd med bruna barr, träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken och träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt uppe på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp.

Om du hittar skadade träd markera dem med sprejfärg eller snitselband och notera skadorna i appen Min skogsgård. Kontakta din skogsinspektor för leveransvirkeskontrakt eller om du behöver hjälp med avverkningen. 

Mer information om Södras granbarkborresortiment och om hur du bekämpar granbarkborren hittar du här på webben:

Till granbarkborresidan

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.