phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Starka globala drivkrafter påverkar oss i Södra

Starka globala drivkrafter påverkar oss i Södra

x

Samhället och världen runt omkring oss är i ständig förändring. Det som händer i vår omvärld påverkar oss i Södra på många sätt och inom flera områden. Ökad efterfrågan på klimatsmarta produkter som kan ersätta fossilbaserade ger oss nya möjligheter för vår skogsråvara. Globalisering, urbanisering och en ökande e-handel ökar behoven av transporter och därmed större behov av biodrivmedel. Ny teknik och ökad digitalisering gör att vårt medlemserbjudande kan utvecklas.

Södras uppdrag är att förädla och förnya skogsgårdens produkter och att skapa lönsam och hållbar tillväxt i en värld som ständigt är i förändring. Här går vi igenom några viktiga omvärldsfaktorer och hur de påverkar oss i vårt uppdrag. 

Klimat och miljö

Klimatfrågorna står alltmer i fokus hos både kunder och konsumenter. Det driver på samhällsutvecklingen att minska klimatpåverkan. EU:s färdplan Den gröna given har som mål att Europa inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 och flera politiska initiativ kommer att påverka hur vi använder skogen.

Vad innebär det för oss?

 • Medlemmarnas skog binder koldioxid och klimatsmarta produkter baserade på skogsråvara kan ersätta fossilbaserade produkter.
 • Medlemmarnas skogar sköts hållbart och långsiktigt i familjeskogsbruket, men tillväxten och skadenivåerna kan påverkas av klimatförändringar.
 • Vi följer skogsråvaran genom hela värdekedjan – från frö till kund – vilket ger spårbarhet, trygghet och en mer effektiv användning av hela trädet.
 • Högre efterfrågan på klimatsmarta produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter skapar nya möjligheter.
 • Våra industrier producerar och levererar förnybar el och värme till samhället. Vi arbetar hela tiden för att effektivisera våra industrier för att minska energianvändningen öka leveranserna av förnybara energiprodukter.
 • Växande möjligheter med cirkulära produkter och affärsmodeller öppnar sig.
 • Vi stöder forskning inom området och driver utveckling och innovation som grundas i hållbarhet.
 • Handelspolitik, miljö- och skattelagstiftning kan påverka skogsindustrin.

Demografi och geopolitik

Jordens befolkning ökar och allt fler bor i städer. Tillväxtländerna växer och konsumtionen ökar med en växande medelklass. Efterfrågan på våra produkter ökar, men en allmänt ökad konsumtion ställer också krav på ökad hållbarhet.

Vad innebär det för oss?

 • Urbaniseringen har totalt sett en positiv inverkan på efterfrågan av våra produkter.
 • Ökad efterfrågan på hygienprodukter som blöjor och toalettpapper som baseras på vår pappersmassa påverkas positivt av en ökande medelklass. Dessa produkter kan också höja livskvaliteten för stora grupper människor.
 • Ökad efterfrågan på hållbart byggande öppnar möjligheter för byggnader i trä och för vår satsning på korslimmat trä.
 • Globalisering, urbanisering och en ökande e-handel ökar behoven av transporter och därmed ökad efterfrågan på biodrivmedel.
 • Det är av största vikt att säkra rätt nyckelkompetenser genom hela Södra.

Teknik och kunskap

Digitalisering och ny teknik stöper i snabb hastighet om samhället i grunden och den tekniska utvecklingen går allt fortare. Människors sätt att konsumera och kommunicera förändras och det påverkar företagens tjänster och affärsmodeller. Pandemin har accelererat utvecklingen ytterligare.

Vad innebär det för oss?

 • Vi arbetar med digitalisering, bland annat i vår industri och logistik för att dra nytta av datadrivna beslut och effektivisering.
 • Efterfrågan på data ökar och vi behöver utveckla moderna lösningar och plattformar för att enkelt presentera denna för medlemmar och kunder.
 • Ny teknik driver utveckling av såväl nya processer som nya material. Det skapar också möjlighet att utveckla vårt erbjudande till medlemmar och kunder.
 • Lägre efterfrågan på trycksaker, tidnings- och kontorspapper minskar behovet av vissa typer av pappersmassa, men samtidigt ökar behovet av förpackningsmaterial inom e-handeln och därmed efterfrågan på andra typer av pappersmassa.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.