phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lär dig mer om arterna i din skog med hjälp av appen(2)

Lär dig mer om arterna i din skog med hjälp av appen

Vilka naturvårdsintressanta arter finns i din skog? Nu kan du med hjälp av ett nytt kartskikt i appen Min skogsgård få koll på och lära dig mer om dem.

Talltickan är en parasitsvamp som orsakar vitröta (ringröta) i veden. Den växer nästan uteslutande på stammen av levande, gammal tall, ofta högt upp vid sår eller grenärr. Lämplig hänsyn är att spara tallgrupper på hygget, en lite större vid fyndet, och föryngra med tall för att säkerställa både nuvarande och framtida substrat.

Att värna den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett hållbart skogsbruk och en av grundpelarna i förvaltandet av det ansvar vi fått från samhället, ofta uttryck som ”frihet under ansvar”. 

Enligt lag- och certifieringskrav har du som skogsägare ett ansvar för att känna till förekomsten av rödlistade och fridlysta arter i din skog. 

- Med ökad artkunskap kan du anpassa dina skogliga åtgärder och på så sätt ännu bättre främja den biologiska mångfalden. God generell miljöhänsyn räcker långt för att bevara många arter, säger Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skog.

Data från Artportalen

För att hjälpa dig i det här arbetet har Södra tagit fram ett kartskikt med artobservationer som du bland annat kommer åt i appen Min skogsgård. Data till kartskiktet kommer från Artportalen, som är ett samarbete mellan Artdatabanken och SLU. Artförekomster rapporteras in av allmänheten och granskas sedan av Artportalen. De data som visas i Min skogsgård är samma urval av arter som Skogsstyrelsen gjort i Skogens pärlor. För artfynden finns länk till Artdatabanken för mer information om den påträffade arten.

Lär dig mer

Artfynd på ens fastighet innebär inte ett stopp för skogliga åtgärder, men det kan vara en indikation på att det finns högre naturvärden, förklarar Jessica Nordin. 

- På de allra flesta fastigheter finns endast ett litet antal, eller inga, registrerade artfynd. Men i den händelse att det observerats arter hoppas jag att du som skogsägare tar möjligheten att lära dig mer om dem och funderar över hur de kan gynna dem på utvalda platser. Tanken är att kända artfynd ska kunna vara till hjälp vid utformning av hänsyn, som generell hänsyn i skogsbruksåtgärder eller i frivilliga avsättningar, säger hon.

Här hittar du appen Min skogsgård

Om du inte redan har appen Min skogsgård laddar du ner den gratis i App Store eller i Google Play.

För att få tillgång till artskiktet i appen Min skogsgård behöver du ha version 2.1, eller nyare.

Till App Store       Till Google Play

Så här använder du artskiktet i appen Min skogsgård

 

1. Gå till lagerväljaren i kartan och aktivera lagret ”Artobservationer”.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.