phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hög tid att inventera skogen

Hög tid att inventera granskogen

Johan Sjödin, skogsinspektor Södra. I skogen hos Karin Andersson, styrelsemedlem, Hultåkra

Granbarkborren har svärmat och om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att ge sig ut i skogen och leta efter angripna träd. Vi kan förvänta oss stora skador även under 2022, till och med större än under 2021.

Under vecka 20 började granbarkborren svärma på allvar på flertalet platser i Södras område. 

I alla Södras verksamhetsområden övervakar förtroendevalda medlemmar granbarkborresvärmningen genom att tömma granbarkborrefällor och registrera fångsterna i granbarkborrekartan som du hittar på vår webb sodra.com/granbarkborrekarta. 

– I kartan kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg, skötsel-och entreprenörsutvecklare i Södra. (Läs mer om granbarkborrekartan på nästa sida.)

Efter svärmningsstarten har Södra fått rapporter om kraftiga angrepp på vindfällen och avverkad skog och även rapporter om att stående skog angrips. 

– Om du inte redan har gjort det är det nu därför viktigt att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp, säger Henrik Holmberg.

Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog. Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. 

– Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen, säger Henrik Holmberg.

Skadeprognos för 2022

Hur påverkar då årets svärmning risken för skador under 2022? 

En undersökning genomförd av SLU visar att granbarkborrarnas förmåga att föröka sig under förra året var framgångsrik i Götaland. Till detta kommer de på sina håll relativt omfattande stormskadorna, vilket gör att det i år finns extra gott om yngelplatser för insekten.

Därmed kan vi förvänta oss stora skador även under 2022, till och med något större än under 2021, menar Henrik Holmberg.

– Vi får inte glömma bort att vi befinner oss mitt i ett granbarkborreutbrott som vi ännu inte sett slutet på. Det är ännu för tidigt att sia om hur omfattande angreppen och därmed skadorna blir under 2022. Det beror på hur väl vi lyckas med bekämpningsarbetet och hur vädret blir i sommar. Blir det en sommar med normal värme bedömer vi nu (i mitten av juni) att de första insekterna i den nya generationen kommer att vara färdigutvecklade i mitten av juli. Insekterna från huvudsvärmningen kommer vara klara en vecka senare. De kommer behöva ytterligare värme för att kunna svärma, vilket innebär att de kan börja angripa stående skog i början av augusti, säger han.

Ta hand om dina granbarkborreangrepp

När du letar efter granbarkborreangrepp, sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog. 

– Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland. Det betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas. 

– Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka träden. 

Du hittar angripna träd genom att identifiera 

  • Ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och uppåt. Hålen är cirka 1,5-2 mm i diameter och görs i kanten av barkflagor. 
  • Brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen. 
  • Kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen. 
  • Gröna barr vid stambas och under skadade träd.
  • Färgförändringar i barren från och med mitten av juni. 

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. 

– Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg. 

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke: Specialmassaved barkborre, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna.

Kom ihåg att ta naturhänsyn när du upparbetar dina granbarkborreträd. Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Om granbarkborren i podden

I ett nytt avsnitt i podcasten Södragården berättar Södras expert på granbarkborrar Henrik Holmberg vad du kan göra för att förebygga och minska skadorna i din skog. Skanna QR-koden och lyssna direkt eller gå in på sodra.com/sodragarden när det passar dig.

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du här på Södras webb sodra.com/granbarkborre. Här finns information om bland annat

  • Resultatet av svärmningsövervakningen
  • Åtgärder vid vårsvärmningen
  • Hur du registrerar angrepp med hjälp av appen Min skogsgård
  • Aktuellt virkessortiment och reglerna för det

Till granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.