phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Allt fler skogsägare rustar upp sina vägar

Allt fler skogsägare rustar upp sina vägar

Skogsbilvägar 2021.

När drygt hälften av skogsbilvägarna nu är klassade ser vi att bättre tillgång på information om vägarnas standard bidrar till att allt fler skogsägare väljer att rusta upp sina vägar. Från mars 2021 till januari 2022 anmäldes över 600 standardhöjningar av skogsbilvägar i Götaland, att jämföra med 10-20 per år innan inventeringen startade.

Skogsbilvägar 2021.
Joel Persson, transportutvecklare på Södra.

Under perioden 2019 till 2023 genomför Biometria ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Syftet är att ge både skogsägarna och skogsbruket som helhet tillgång till aktuell väginformation. 

– Korrekt väginformation ger skogsägarna bättre underlag för att fatta medvetna beslut kopplade till sina skogsbilvägar samtidigt som det ger oss i Södra bättre förutsättningar att planera och styra avverkning och transport på ett säkert och effektivt sätt, säger Joel Persson, transportutvecklare på Södra.

Skogsbilvägsinventeringen visar att en stor andel av skogsbilvägnätet i Götaland är i behov av standardhöjande åtgärder för att klara branschens regler för framkomlighet med lastbil och släp. Många vägar har brister och blir därmed inte godkända i klassningen. 

Hög aktivitet

Den ökade tillgången på information om vägarnas standard har gett upphov till en hög aktivitet. Det visar att många skogsägare vill skapa rätt förutsättningar för ett säkert och effektivt skogsbruk. En avstämning visar att skogsägarna i Götaland har anmält in 605 omklassningsärenden till Biometria under perioden mars 2021 till januari 2022. Merparten av dessa är skogsägare som valt att åtgärda de brister som framkommit vid inventeringen, och därmed höjt upp vägen till en högre klass. 

– Halvvägs in i inventeringen ser vi att upprustningen av skogsbilvägnätet i Götaland har börjat ta ordentlig fart, vilket visar på ett stort engagemang. Skogsägarna åtgärdar brister och informationen om standardhöjningarna registreras i vägdatabasen. Resan till att uppfylla målen med inventeringen har verkligen kommit i gång på allvar, konstaterar Joel Persson.

– Statistik saknas för det exakta antalet länkar/punktobjekt som åtgärdats, men eftersom ett omklassningsärende kan omfatta flera objekt uppskattar vi att mellan 1 000 och 2 000 enskilda vägsträckor, vändplaner och svängmöjligheter har åtgärdats och anmälts under perioden. 

– Till detta ska vi också lägga alla vägar som åtgärdats förebyggande, alltså innan Biometria gjort sin pågående inventering. Så upprustningarna är sannolikt betydligt fler än vad omklassningsärendena visar, säger Joel Persson.

Det finns ingen detaljerad statistik över hur omklassningsärendena såg ut i Götaland innan skogsbilvägsinventeringen startade. Men om vi tittar på antalet vägar vars information uppdaterades i vägdatabasen ser vi att det var mellan 10 och 20 ärenden per år.

– När vi jämför med den senaste 10-månadersperioden är skillnaden slående. Vi ser tydligt att inventeringen bidrar till att allt fler skogsägare väljer att åtgärda sina vägar, säger Joel Persson.

Rådgivning och tjänster 

Även Södras arbete med att lyfta vägfrågan i rådgivningen till medlemmarna har bidragit till den positiva utvecklingen, tror Joel Persson. 

– Vi har stort fokus på vägfrågan just nu. Bland annat tillgängliggör vi informationen från inventeringen i Södras app ”Min skogsgård” och i vår kontakt med medlemmarna tar vi upp fördelarna med ett väl fungerande skogsbilvägnät och vilka åtgärder som krävs för ett sådant. 

– Tack vare att vi nu också stärker vår organisation med utbildade vägspecialister och börjar erbjuda skogsbilvägstjänster på lite bredare front kan vi stötta ännu fler medlemmar i arbetet med att höja standarden på skogsbilvägarna, säger Joel Persson. 

Läs om hur omklassning av skogsbilväg går till 

Läs mer om skogsbilvägar 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.