phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Äbin-resultatet

Nya Äbinresultat publicerade: Viltskadorna fortfarande för höga

Resultaten från Älgbetesinventeringen, Äbin, 2021/22 visar att endast 4 av 53 ÄFO i Götaland klarar målet om maximalt 5 procent årsskada på tall. Det är en förbättring jämfört med utgångsläget 2018, men fortfarande långt ifrån målet om acceptabla skadenivåer.

Sidoskott betade på viltbehandlad tall.

Det finns exempel på områden som uppvisar en tydlig förbättring, exempelvis Kalmar Västra, men samtidigt har en del områden försämrats och medelvärdet för Götaland har därför endast förbättrats marginellt, från 15 till 14 procent. 

Ett annat tydligt tecken på att betestrycket är för högt är situationen för RASE visserligen förbättrats något (från 7 till 9 procent), men fortfarande är under målsättningen.

 Desto mer glädjande är att tallföryngringarna ökar och ståndortsanpassningen blir bättre, vilket trots tidsförskjutningen från beståndsanläggning till mätning i Äbin nu börjar synas allt tydligare även där.

Läs mer om Äbin-resultatet på Skogsstyrelsens hemsida:

Pressmeddelande

Resultatsidor

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.