phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tvist om ersättning i artskyddsärenden fortsätter

Tvist om ersättning i artskyddsärenden fortsätter

Tjädertupp i naturen intill Södras huvudkontor på Skogsudden i Växjö.

I december meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i tre ärenden som rör rätten till ersättning i artskyddsärenden. Därefter har alla tre domarna överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. I väntan på besked om prövningstillstånd beviljas är rättsläget alltså fortfarande inte helt klarlagt.

Domarna från mark- och miljööverdomstolen är däremot tydliga. Efter flera års processer i ärendena understryker domstolen nu rätten till ersättning i vad som kan bli vägledande domar.

Under de senaste åren har Södra varit inblandat i två processer om rätt till ersättning när pågående markanvändning avsevärt försvåras av artskyddsskäl. Fallen gäller förekomst av tjäder respektive knärot som begränsat avverkningar på två medlemsfastigheter, där markägarna har blivit hänvisade till att stämma staten för att få ersättning.

Processerna har pågått under flera år och i december 2021 kom ett positivt besked: Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de markägare som hindrats att avverka på grund av  artskyddsregler har rätt till ersättning.

I det ena målet, där skogsägaren har hindrats att avverka med anledning av tjäder, slår domstolen fast att det finns rätt till ersättning.

I det andra målet, där skogsägaren har hindrats att avverka med anledning av knärot, slår domstolen också fast att det finns rätt till ersättning – men att ersättningsfrågan prövas först efter nekad dispens från artskyddsförordningen. En sådan dispens ska enligt tidigare domstolspraxis ges för skogsbruk som endast påverkar nationellt fridlysta arter, såsom knärot.

Glädjande domslut

Mattias Johansson, chefsjurist på Södra:

– Domslutet gällande tjäder är glädjande, men också väntat. Vi delar däremot inte bedömningen i domen om knärot, där det krävs att markägaren först nekas dispens för att få ersättning, säger han.

– Vi har drivit ärendena för våra medlemmars räkning eftersom det handlar om viktiga äganderättsliga aspekter som utgår från grundlagen. Fallen är principiellt betydelsefulla.

Viktiga domar för hanteringen av artskyddsutredningen

Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra:

– Om de här domarna står sig är det inte bara en seger för de berörda markägarna, utan för hela landets skogsägare. Det ska inte vara en risk att sköta skogen så att skyddade arter trivs, säger hon.

Långsiktigheten i skogspolitiken och förutsägbarheten i myndighetsutövningen är en viktig faktor för många av Sveriges familjeskogsbrukare. Det ligger till grund för viljan att investera i skogsskötsel. Det menar Malin Pettersson.

– Vi arbetar  utifrån vårt medlemsuppdrag för ett artskydd som samspelar med en stärkt äganderätt. De här domarna blir viktiga i den fortsatta hanteringen av Artskyddsutredningens  förslag. Att det finns rätt till ersättning när skogsbruk inte får bedrivas är viktigt för att skogsägare  ska våga göra investeringar i skogs- och naturvård, säger hon.

Under de närmaste månaderna väntas besked om staten genom Kammarkollegiet får  prövningstillstånd för ärendena de överklagat. Södra följer utvecklingen i de aktuella ärendena och fortsätter jobba aktivt näringspolitiskt för enfungerande artskyddslagstiftning.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.