phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så här påverkas Södra av reduktionsplikten

Så här påverkas Södra av reduktionsplikten

Preem Evolution Disel biodrivmedel

Höga bränslepriser har gjort att reduktionsplikten till en het politisk fråga, vilket påverkar Södra som både producent av biodrivmedel och stor inköpare av drivmedel. Södras energichef Henrik Brodin svarar på fem frågor om diskussionen och vägen framåt.

Varför är det så dyrt att tanka just nu?

– Det beror på en rad olika faktorer som samverkar. Dels har priset på råolja stigit kraftigt och svenska kronan försvagats mot dollarn som olja handlas i. I Sverige har vår höga inblandning av biodrivmedel i diesel för, att minska utsläppen från transportsektorn, fått stor påverkan. Detta  kallas reduktionsplikten och finns i alla länder, men Sverige sticker ut med högre inblandning. Biodrivmedel är i dag en bristvara och efterfrågan har växt snabbare än produktionskapaciteten,  vilket också har gjort att priset ökat. Till det har man valt att höja koldioxidskatten trots att  koldioxidinnehållet i drivmedlet minskat. Alla de här faktorerna som samverkat uppåt har dessutom fått en accelererande effekt i att de räknas upp med ytterligare 25 procent i form av moms.

Hur påverkar detta Södra?

– Det påverkar oss på flera sätt: Som en stor drivmedelsköpare påverkas vi, våra leverantörer och kunder av priset, dessutom påverkas många av våra medlemmar mycket av höga bränslepriser. Som producent av biodrivmedel påverkas vi däremot positivt av de högre priserna och ökad efterfrågan, men samtidigt negativt av debatten.

– De höga bränslepriserna har fått vissa politiska partier att tvärvända och rikta kritik mot  reduktionsplikten, vilket inte är bra. Reduktionsplikten stiftar en viss inblandning av biodrivmedel i bränslet, vilket minskar utsläppen från transportsektorn. Reduktionsplikten innebär också att det finns en hög efterfrågan på biodrivmedel från skogsrester, som vi producerar i Mönsterås samt via Sunpine och i framtiden från Silva. Vi behöver stabilitet från politiken för att kunna fortsätta utveckla vår produktion.

– Som stor drivmedelsköpare, och dessutom med många medlemmar som är i stort behov av bränsle, ser vi också problemet med det höga bränslepriset. Tanken bakom reduktionsplikten är  helt rätt, men utförandet är felaktigt och det ser vi nu konsekvenserna av. Men det är viktigt att förändringen görs på andra sätt än att riva upp reduktionsplikten.

Vad vill vi ska göras i stället?

– Vi vill i stället se att reduktionsplikten görs om för att både hjälpa oss minska vårt klimatavtryck och sänka priset vid pump.

– En stor orsak till att dieseln har blivit dyrare är att biodiesel har full dieselskatt. När koldioxidutsläppen minskar, så fortsätter koldioxidskatten ändå att öka. Sverige bör differentiera skatten mellan fossilt och biodrivmedel även inom reduktionsplikten. På så sätt kan en högre  inblandning minska påverkan vid pump. Det finns hinder mot detta inom EU, de är på väg att rivas, men fram tills reglerna är på plats kan man istället sänka totala skatten och få samma effekt.

– Dessutom vill vi se att Sverige följer efter EU och inför separerade kvoter för biodrivmedel. Det innebär att det införs en specifik kvot för biodrivmedel som görs från avfall och skogliga restprodukter. Det har redan införts i stora delar av Europa och Sverige behöver nu följa efter. Genom att differentiera straffavgifterna mellan de olika kvoterna kan man nå sänkt pris vid pump och samtidigt stimulera ny produktion och teknikutveckling.

Kommer detta att hända?

– Det vet vi tyvärr inte i nuläget. Under förra sommaren var sju av åtta riksdagspartier överens om att reduktionsplikten var viktig, men nu ser vi att frågan håller på att utveckla sig till en valfråga. Vi ser att många partier står bakom såväl våra förslag som reduktionsplikten, men samtidigt passar andra partier på att dra enkla slutsatser på en komplex utmaning. Det är synd för ett land som Sverige, som ligger längst fram i världen gällande hållbara transporter, biodrivmedel och har en stark position med vårt hållbara skogsbruk.

Vad händer nu?

– Den politiska diskussionen fortsätter. Södra fortsätter att vara en del av den och lyfter produktion av biodrivmedel från sydsvenskt familjeskogsbruk.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.