phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Rekordresultat för Södra under 2021

Rekordresultat för Södra under 2021

Skogsinspektor medlem 2020. 
Från vänster skogsinspektor Åsa Andersson, Ingemar Levinsson,  Ava Houlihan-Burne (statist), Albin Carlsson, Monika Carlsson.

Södra redovisar ett rekordstarkt resultat om 5 316 miljoner kronor för 2021 tack vare gynnsamma marknadspriser och en stabil industriproduktion. Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 2 239 miljoner.

Under 2021 ökade Södrakoncernens nettoomsättning med 33 procent och uppgick till 27 060 miljoner kronor (20 351). Rörelseresultatet landade på 5 316 miljoner (891). Avkastningen på sysselsatt kapital var 25 procent (2) och soliditeten var vid årets utgång 63 procent (57).

Lotta Lyrå: Glädjande resultat för Södras 52 000 medlemmar

– Södra gör ett rekordstarkt år. Resultatet är en produkt av en på många sätt exceptionell marknad för våra huvudprodukter massa och sågade trävaror, samtidigt som industrin har levererat stabila volymer med hög kvalitet. Det goda resultatet speglar familjeskogsbrukets viktiga roll i klimatomställningen tillsammans med våra medlemmars och medarbetares fantastiska insatser under året, säger Södras vd Lotta Lyrå.

– Resultatet är glädjande för Södra och våra 52 000 medlemmar, som har två utmanande år bakom sig på grund av pandemin. Vi behöver se på dessa unika år som en helhet och inte som två separata år. Rekordresultatet för 2021 är också tack vare de insatser som gjordes under krisåret 2020. Det har varit extraordinära år och därför är vi glada att kunna föreslå en rekordutdelning till våra  medlemmar.

Flera satsningar under året

Södra har under 2021 gjort flera strategiska satsningar för att gynna det långsiktiga ägarvärdet och fortsätta skapa hållbar och lönsam tillväxt:

  • Under mars månad bildades affärsområdet Innovation för att sätta fokus på kommersialiseringen av nya affärer samt att bygga partnerskap och samarbete. Södra Building Systems (trähusbyggande) och OnceMore® (textilåtervinning) ingår i det nya affärsområdet.
  • Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk förvärvades för att stärka industristrukturen längs E4. Sågverket och impregneringsverket fyller en viktig lucka i Södras virkesavsättning och stärker samtidigt kunderbjudandet till svensk bygghandel.
  • Södra har också fortsatt utveckla kärnverksamheten. Under 2021 har nyinvesteringar gjorts vid Södra Cell Värö för att nå en produktionskapacitet om 780 000 ton per år. Under året inleddes också projektet Effektivitet i världsklass. Med hjälp av bland annat digitalisering ska Södra stärka effektiviteten och samtidigt förbättra resultatet med en miljard kronor fram till 2024.

– Vi är på väg ur pandemin och håller noggrann koll på hur marknaden anpassar sig. Samtidigt finns en långsiktig efterfrågan på skogsråvara i klimatomställningen. Råvaran är en nyckel för att såväl lagra kol som att fasa ut fossila material och vi utvärderar löpande hur vi maximerar  träfiberns nytta. Vi vill ta en ledande position i utvecklingen och vara robusta nog att stå emot marknadens svängningar, men också flexibla nog att ställa om efter omvärldens rörelser. Under 2022 kommer därför flera projekt att genomföras inom särskilt viktiga strategiska områden,  däribland medlemserbjudande och biologisk mångfald, säger Södras vd Lotta Lyrå.

2 239 miljoner kronor föreslås i vinstdelning

Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 2 239 miljoner kronor.

Förslaget speglar årsresultatet och beaktar samtidigt det virke som medlemmarna har levererat under både 2020 och 2021. 206 miljoner kommer delas ut för virkesleveranser 2020 och 687  miljoner för 2021 års leveranser. Sammanslaget lägger styrelsen förslag till föreningsstämman den  24 maj 2022 om en vinstdelning till medlemmarna på 2 239 miljoner. Det motsvarar 43 procent av resultatet före skatt.

Vinstdelningen består av:

Utdelning på virkesleveranser: 893 miljoner (motsvarande fyra procent för 2020 och tolv procent  för 2021)

Utdelning på insatskapital: 765 miljoner (motsvarande 15 procent)

• Insatsemission: 581 miljoner (motsvarande 30 procent)

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.