phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt John Carlsson, lokal vägspecialist på Södra: ”Jag hjälper och stöttar i vägfrågor”

John Carlsson, lokal vägspecialist på Södra: ”Jag hjälper och stöttar i vägfrågor”

Här har skogsägaren lämnat
ordentligt med utrymme för att
en timmerbil ska kunna vända,
konstaterar John Carlsson.

Bra skogsbilvägar ger bättre ekonomi. När transporterna av virke fungerar bra och effektivt får det positiva följder för skogsägarens plånbok. Södra har därför påbörjat arbetet med att erbjuda vägtjänster inom hela Södra och utbildat 19 av sina skogstjänstemän till att även fungera som lokala vägspecialister som kan hjälpa och stötta dig som skogsägare i olika vägfrågor.

Det är viktigt att vägkroppen ligger ovanför
den omgivande terrängen. Vägdiken
och dikesanvisningar hålls rena så att
inte vatten tränger in i vägkroppen.
Det är viktigt att vägkroppen ligger ovanför den omgivande terrängen. Vägdiken och dikesanvisningar hålls rena så att inte vatten tränger in i vägkroppen.

Södrakontakt har träffat en av vägspecialisterna, John Carlsson i Växjö verksamhetsområde. Här berättar han om sitt jobb och varför han har specialiserat sig på just vägfrågor.

– Jag är intresserad av vägar och underhåll. Vi behöver bra vägar för att få ett bra flöde från skogen året runt, säger han.

John berättar att han och 18 kollegor genomgått en särskild utbildning och plockar fram ett antal skyltar som han i sin tur kan använda som undervisningsmaterial.

– Jag som är vägspecialist ska ge skogsägarna goda råd och samtidigt vara lite av bollplank till de andra skogsinspektorerna på verksamhetsområdet.

Han visar hur man kan mäta ut kurvor, anlägga vändplaner och anslutningar.

– Det finns en standard, ”Riktlinjer för bra skogsbilvägar” för detta som man kan hämta på Södras hemsida. Här finns också en hel del annan information om skogsbilvägar.

Knyter upp entreprenörer

Vägar handlar inte bara om att bygga nya, utan här ingår även upprustning av befintliga vägar, vägunderhåll som hyvling, sladdning, grusning eller röjning av kanter.

Och visst kan man som skogsägare göra detta arbete helt själv. Kanske med lite råd från verksamhetsområdets vägspecialist. Men man måste inte.

– Vi håller också på att knyta upp entreprenadfirmor som ska hjälpa oss med vägarbetena åt våra medlemmar.

Hur ser intresset ut från medlemmarna i ditt område?

– Jag har märkt att intresset för vägar är stort vid de olika träffar vi haft, säger John Carlsson.

Inventering och klassning ska underlätta

Just nu pågår också en omfattande inventering och klassning av alla skogsbilvägar i hela Götaland.

– Den utförs av Biometria som är ett opartiskt företag inom skogsnäringen. Den senaste klassningen gjordes på 1990-talet och det har ju hänt mycket sedan dess.

– Medvetenheten om att vägarna behöver bli bättre har ökat på senare år. Bilarna blir större, från 64 ton är man nu uppe på som högst 74 ton, så det blir allt viktigare att vi efterlever det nationella regelverket som finns för skogsbilvägarna.

Tanken med klassificeringen är att få tillgång till enhetlig och korrekt information om hur bland annat vägarnas framkomlighet och tillgänglighet faktiskt är. Själva inventeringen ska vara klar 2023.

– Vi vill ju säkerställa flödet och få effektivare transporter till industrin så att vi kan komma till rätt vägar vid rätt tillfälle på året. Det är något som påverkar hela skogsbruket.

I och med att Södra nu knyter upp entreprenörer för jobb som har med skogsbilvägar att göra blir det enklare för dig som skogsägare att sköta om dina vägar.

– Vi kan sköta hela projektet och tar ansvar för att vägens eventuella upprustning blir utförd enligt klassificeringen. Det blir en trygghet i avtalet för både skogsägare och entreprenör, säger John Carlsson.

Ett "inback" ökar säkerheten och effektiviteten

Vi tar en tur ut i skogen, till en nybyggd vändplats hos en Södramedlem strax norr om Växjö.

– Här har man skapat bra svängutrymme, säger John och visar hur en timmerbil med släp enkelt kan köra in på ena vägstumpen och sedan backa in på den andra för att vända.

– De har skapat en vägbank så att körbanan ska hålla sig torr även i regnperioder.

John passar också på att lämna ett tips till dem som brukar lägga sitt virke längs en byväg:

– Om du har möjlighet, gör ett ”inback” från den enskilda vägen så att timmerbilen inte hindrar framkomligheten för utryckningsfordon, skolskjutsar, färdtjänst eller andra förbipasserande fordon. Det är både en säkerhetsaspekt och något som ökar effektiviteten.

Mer information

om skogsbilvägar hittar du här på Södras webb

Södra erbjuder vägtjänster och specialistkompetens

För att underlätta för dig som medlem att aktivt arbeta med vägfrågor började Södra under 2021 erbjuda kvalitetssäkrade tjänster kopplade till vägunderhåll och vägupprustning.

Kravspecifikationer för avtal med vägentreprenörer har tagits fram för de vanligaste tjänsterna kopplade till byggnation, underhåll och upprustning av vägar. Som ett komplement till detta har kunskapen på vägområdet byggts upp genom utbildning av lokala vägspecialister.

– Våra nya skogsbilvägstjänster kommer att införas successivt ute i vår fältorganisation, och inom ett par år ska alla medlemmar erbjudas samma kvalitetssäkrade skogsbilvägstjänster, säger Joel Persson, transportutvecklare i Södra.

Välkommen att kontakta din skogsinspektor eller lokala vägspecialist för information om hur erbjudandet av vägtjänster ser ut på just ditt verksamhetsområde.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.