phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Föreningen ska utvecklas för att attrahera morgondagens medlemmar

Föreningen ska utvecklas för att attrahera morgondagens medlemmar

Skogsinspektor medlem 2020. 
Från vänster Katarina Carlsson, Ava Houlihan-Burne (statist), Runa Levinsson, Joakim Carlsson, skogsinspektor Åsa Andersson, Ingemar Levinsson.

Södra förstärker det kooperativa arbetet genom ett ökat fokus på föreningsutveckling. Carl Johan Olsson, som tidigare varit ansvarig för bland annat samhällskontakter, får en tydligare roll på medlemsavdelningen som ansvarig för föreningsutveckling där fokus blir att utveckla och effektivisera det kooperativa arbetet och de demokratiska processerna.

Carl Johan Olsson
Carl Johan Olsson, ansvarig för föreningsutveckling.

– Vi har även tidigare arbetat med föreningsutveckling. Det nya nu är att vi ska jobba mer  långsiktigt och strategiskt med de här frågorna, så att vi kan vara attraktiva även för kommande generationer medlemmar, säger Carl Johan Olsson.

I samband med att Södra nu uppdaterar strategin för hela koncernen vill man på ett tydligare sätt än tidigare lyfta in de demokratiska frågorna. Därför har ett arbete för att ta fram en kooperativ strategi pågått under det senaste året.

Utveckling av olika roller

– Det handlar om att se över de demokratiska processerna så att vi jobbar på rätt sätt och tar rätt beslut i våra olika organ. Vi tittar bland annat på hur vi kan utveckla och förtydliga förvaltningsrådets och förtroenderådens roller, berättar Carl Johan Olsson.

Som ett viktigt led i framtagandet av den kooperativ strategin pågår en kartläggning av arbetet i de lokala sbo-valberedningarna. Syftet är att ta reda på hur de jobbar i olika delar, fånga upp goda exempel, men också att se om de eventuellt behöver mer eller utvecklat stöd från Södra, berättar  Carl Johan Olsson.

– Ett konsultföretag intervjuar alla sammankallande i valberedningarna om hur de arbetar, exempelvis hur de går till väga för att hitta lämpliga kompetenser och hur de hanterar  mångfaldsfrågan. Även ordförandena i sbo:na intervjuas om sin syn på valberedningen och samarbetet med dem.

Arbete i fokusgrupper

Carl Johan är just nu starkt involverad i arbetet med den kooperativa strategin, där en viktig del utgörs av arbetet i olika fokusgrupper. Syftet med fokusgrupperna, där bland annat intresserade medlemmar deltar, är både att öka medlemmarnas kunskaper och att få veta vad medlemmarna  tycker i olika frågor.

– Sedan förra året pågår en fokusgrupp som arbetar med industrifrågor och en som arbetar med  frågor som rör familjeskogsägandet. Vi startar nu även upp ytterligare en fokusgrupp som vi kallar ungdomsgruppen för att ta reda på hur vi ska vässa vårt erbjudande för att den yngre generationen framåt ska välja att bli medlemmar i Södra.

Beslut på stämman

På Södras föreningsstämma i maj kommer en hel del beslut tas kopplade till den kooperativa strategin och föreningsutvecklingen. Det blir sedan Carl Johan Olssons ansvar att implementera och genomföra dessa beslut för en ännu mer attraktiv förening för skogsägare.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.