phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Det våras för lövträden i södra Sverige

Det våras för lövträden i södra Sverige

Nyhet: Södra inför nya premier 4 februari 2022.

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor för att utveckla användningen av lövträ och öka det ekonomiska värdet vid lövträdsodling. Det våras för lövträden i södra Sverige.

Ffyra olika forskningsprojekt får dela på de 5,9 miljoner kronorna från Södras forskningsstiftelse. Alla projekt ingår i en speciell satsning som syftar till att möjliggöra ökad användning av lövträ, bland annat inom byggprodukter.

– I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Vi ser framöver ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige. Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag, vilket de beviljade  projekten kommer att bidra till, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Lövträbyggnation i centrum

Projektet ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter” har beviljats tre miljoner kronor. Det kommer att studera förutsättningarna för en ökad användning av svenskt lövträ, särskilt björk, vid konstruktioner. Även byggprodukters utformning och möjligheterna för en utvecklad lövträindustri kommer att studeras. Projektet drivs av Skogforsk under kommande tre år i samarbete med Lunds tekniska högskola och Aalto universitetet i Finland.

Projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner” tar också avstamp i byggnationen. Det har beviljats 1,9 miljoner kronor och fokuserar på att möjliggöra ökad användning av lövträ – som björk och bok – i avancerade byggprodukter. Projektet ska utföras av Linnéuniversitetet i samarbete med tyska forskare under tre år och kommer bland annat studera materialegenskaper som är viktiga för utformning och  produktion av korslimmat trä.

"Innovation centralt för framtidens bioekonomi"

Södras forskningsstiftelse har delat ut drygt 250 miljoner till 200 olika forskningsprojekt sedan starten 1995. Tack vare detta har framsteg gjorts på en rad olika områden inom biobaserade  ekonomin. Bland annat genom nya möjligheter för fossilfria produkter.

– I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar. Det stärker skogsgårdens lönsamhet och fasar samtidigt ut de fossila materialen i samhället. Innovation är centralt i detta och Södra jobbar dedikerat med att utveckla möjligheterna med skogsråvaran, däribland genom forskningsstiftelsen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.