phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra har lämnat synpunkter på Artskyddsutredningen

Södra har lämnat synpunkter på Artskyddsutredningen

Skogsinspektor medlem 2020.

Artskyddsutredningens förslag kommer inte bidra till ett mer effektivt artskydd. Det slår Södra fast i sitt remissvar.

Utredningens uppdrag har varit att se över artskyddsförordningen för att säkerställa ett effektivt artskydd och värna äganderätten. Rättssäkerheten ska stärkas och det ska finnas tydlighet om rätten till ersättning när brukandet i skogen hindras av artskyddet. Artskyddsutredningens betänkande har nu varit ute på remiss och Södra har lämnat in ett yttrande om förslagen. 

– Utredningen föreslår en efterfrågad och nödvändig förändring om att dela upp de svenska reglerna mellan fåglar och andra arter på samma sätt som de är uppdelade i EU-direktiven. Det gör att vi kan komma ifrån situationen där vanliga fåglar får samma strikta skydd som individer av sällsynta arter, säger Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

I övrigt är Södra kritiskt till utredningens förslag, som skulle innebära stora avsteg från dagens skogs- och naturvårdspolitik.

– Utredningen föreslår en rad regleringar som inte krävs enligt EU-direktiven. De skulle innebära stora begränsningar för både skogsbruket och annan mänsklig verksamhet utan att det krävs för arters bevarande. Förslagen innebär också små möjligheter att få ersättning vid inskränkningar som görs med artskyddsreglerna som grund. Med utredningens förslag skulle markägare tvingas bekosta en orimligt stor del av Sveriges artskydd.

Nu ska regeringen ta ställning till hur utredningens förslag ska tas vidare.

– Det är upp till våra politiker att hantera utredningens förslag på ett klokt sätt, så att vi både får ett bra artskydd och möjlighet att bedriva ett effektivt skogsbruk och andra verksamheter som behövs för ett hållbart samhälle i framtiden, säger Malin Pettersson.

Vill du läsa hela Södras remissyttrande?

Du hittar länk till det här på webben  i nyheten ”Artskydd och äganderätt måste balanseras”

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.