phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Artskydd och äganderätt hänger samman

Artskydd och äganderätt hänger samman

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
    6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland

Regeringen har tillsatt en utredning om artskyddsförordningen, vilket välkomnas av Södras ordförande Lena Ek. – I dag kan myndigheterna stoppa pågående markanvändning på ett godtyckligt sätt och utan att markägarna ges rätt till ersättning. Skyddet för arter behöver tydliggöras och rättssäkerheten stärkas. Därför är det välkommet att regeringen äntligen tillsätter en utredning, säger Lena Ek.

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan flera år påtalat behovet av en översyn av  artskyddsförordningen med syfte att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Under tiden har enskilda familjeskogsbrukare drabbats av förbud att avverka liksom långtgående restriktioner, utan ersättning.

– Landets 330 000 skogsägare inom familjeskogsbruket tar i dag ett långt större ansvar för naturvården än vad lagen kräver. På frivillig väg och helt utan ersättning har stora arealer med höga naturvärden avsatts.

Majoriteten av skogsägarna är miljöcertifierade och när parametrar för att stärka den biologiska mångfalden mäts är den stora trenden att vi är på väg åt rätt håll. Den hårda döda veden ökar, det formella och frivilliga skyddet har ökat, vi har fått mer gammal skog och mer äldre lövrik skog.

– Det är en utveckling som måste värnas. Om markägarna får sin frihet beskuren genom allt hårdare tillämpning och regleringar, minskar viljan och möjlighet att investera för framtiden. Utan engagemang blir även naturvården lidande. Regeringen måste förstå att det är skogsägarna som håller i nycklarna till biotoperna. Det perspektivet  måste prägla utredningen av artskyddsförordningen, säger Lena Ek.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.