phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nästan 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2021

Nästan 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2021

Gröna träd med barkfall.

Under 2021 har närmare 1 miljon skogskubikmeter granskog på Södras medlemsfastigheter skadats av granbarkborren. Det visar Södras skadeinventering. Efter sommarens härjningar är det främst Östergötland som fått omfattande skador, men liksom tidigare år är ostkusten svårt drabbad liksom norra Skaraborg där mycket granbarkborreskador har registrerats. Det är därmed fortsatt viktigt att du som skogsägare, inte minst i dessa områden, håller koll på din skog och är noga i skogsskyddsarbetet.

x

Södra genomförde under vecka 35 en inventering av granbarkborreskadorna på 295 fastigheter jämnt  fördelade i Götaland. Inventeringen visar att närmare 1 miljon skogskubikmeter granskog har dödats på Södramedlemmars marker.

– Jämfört med 2020 är volymen skadad skog något lägre och årets skador är främst koncentrerade till Östergötland, men även ostkusten och norra Skaraborg har omfattande skador. Detta liknar mönstret från tidigare år. Eftersom det fortsatt är väldigt stora volymer skog som dödats av insekten är fortsatta bekämpningsåtgärder viktiga för att minska skadan till kommande år, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra. 

Granbarkborrevirket prioriteras

Precis som efter de senaste årens angrepp prioriterar Södra nu arbetet med att ta hand om granbarkborreskadat virke. I områden med mindre omfattande skador kan Södra tvingas minska på planerade avverkningar för att skapa utrymme för det skadade virket.

– Liksom tidigare år behöver vi nu alla hjälpas åt för att klara av att hantera den skadade skogen i tid. Avverkningen måste vara klar senast i början på 2022 för att transporterna till industrin ska hinna slutföras innan nästa års vårsvärmning, som brukar ske i slutet av april. Dessutom är det viktigt att så snart som möjligt ta hand om virket för att på så sätt rädda dess ekonomiska värde, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. 

Ny generation svärmade i slutet på juli

– En mycket varm juli gav granbarkborren möjlighet till fortsatta syskonkullsvämningar och att utvecklas snabbt, och redan vecka 28 började vi fånga insekter från den nya generationen i våra övervakningsfällor. Skadorna från sena syskonkullsvärmningar och den nya generationens svärmning är fortfarande svåra att se då träden är gröna, säger Henrik Holmberg.

– Någon ytterligare svärmning kommer det inte att bli i höst, men våra erfarenheter från tidigare år visar att skadorna kommer att bli alltmer synliga under hösten och därmed tror vi att den uppskattning av skadornas omfattning som vi nu har tagit fram är något underskattad. Vi planerar därför att göra ytterligare en inventering av granbarkborreskadorna under senare delen av hösten, säger Henrik Holmberg. 

Skadornas utbredning

– Skadorna minskar i det tidigare kärnområdet vilket visar att de åtgärder och uppoffringar som alla inblandade gjort, från skogsägare och entreprenörer till medarbetare och industri, ger resultat, säger Henrik Holmberg. 

– Den positiva trenden med minskande skador som vi såg förra året fortsätter och träden återhämtar sig från den extrema torkan, men det går långsamt. Vi vet att vi fortsatt har stora populationer insekter och att vädret och våra skogsskyddsinsatser är helt avgörande för skadeutvecklingen även kommande år. Att fortsätta och hålla i arbetet med att identifiera skador och avverka skadad skog så snabbt som möjligt är därför av största vikt för att minska risken för kommande skador.

Mer information hittar du här:

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.