phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Granbarkborresortimentet ger dig bra betalt trots skadorna

Granbarkborresortimentet ger dig bra betalt trots skadorna

Virkesvälta

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. Följande regler gäller för sortimentet:

Specialmassaved, 1600 

• Stormved/Barkborreved (sågbar andel 18 +) 

• Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för stormved/barkborreved.

• För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved. 

• Dock tillåts granbarkborreskadade helt torra stockar med stockblånad avverkade av ej levande träd utan begränsning. 

• Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean. 

• Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever nyttoinsekter som till viss del bekämpar granbarkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, breda torksprickor i mantelytan och kraftigt utvecklad lagringsröta.

Mer information

om granbarkborresortimentet och apteringsbestämmelserna hittar du på granbarkborresidan här på webben:

Till granbarkborresidan

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.