phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Avvikelser från certifieringskrav måste åtgärdas

Avvikelser från certifieringskrav måste åtgärdas

samverkan och skog symboler med vit bakgrund

Avvikelser i form av brister kopplade till generell naturhänsyn, död ved och kännedom om hänsynskrävande arter upptäcktes i årets externa revision av hur certifieringsstandarderna efterlevs. Har du som certifierad medlem fått en avvikelse direkt kopplad till din fastighet behöver den nu åtgärdas.

Varje år genomförs intern och extern revision av hur Södra och certifierade Södramedlemmar lever upp till kraven i skogsbruksstandarderna PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930). Under våren 2021 gjordes extern revision på Södra Skog och på ett 70-tal slumpmässigt utvalda certifierade medlemsfastigheter. Slutrapporten från certifieringsföretaget DNV är nu klar och visar visserligen att de flesta skogar sköts bra och enligt kraven, men den visar också att det finns områden som både Södra Skog i egenskap av certifikatsägare och ett antal certifierade medlemmar behöver förbättra. Revisorerna har bland annat upptäckt brister kopplade till generell naturhänsyn och död ved, men även om bristfälliga kunskaper om hänsynskrävande arter. (Läs mer om kraven på kännedom om hänsynskrävande arter i artikel på nästa sida.)

– De avvikelser som Södra Skog har fått i egenskap av certifikatsägare jobbar vi nu hårt med att åtgärda. Det handlar bland annat om att ta fram informationsmaterial, genomföra utbildningar med vår fältpersonal, med mera, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra Skog.

– Vid avvikelser som är direkt kopplade till certifierad fastighet ansvarar medlemmen själv för att förbättringsåtgärder genomförs. Till de medlemmar som berörs av detta informerar vi via brevutskick om avvikelsen. Berörd medlem måste därefter redovisa för Södra Skog vilka åtgärder hen genomfört för att avvikelserna ska kunna hanteras mot DNV.

Krav och regler ska följas

Skogscertifiering innebär att skogsägaren åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med respektive skogsbruksstandard. 

– Det är oerhört viktigt att du som certifierad skogsägare följer de krav och regler som du enligt avtal förbundit dig att följa. Som certifierad ingår du i ett så kallat gruppcertifikat vilket innebär att dina avvikelser från standarden påverkar även hela gruppen certifierade medlemmar. Ett par av de större avvikelser som vi fått vid senaste revisionen handlar om upprepning samt att åtgärder tagna efter tidigare avvikelser inte fått önskad effekt. Så nu måste vi verkligen ta tag i dessa för att inte riskera gruppcertifikatet, poängterar Magnus Stamblock.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.