phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nya jakttider beslutade

Nya jakttider beslutade

Jakttorn

Regeringen beslutade den 7 maj 2021 om nya jakttider. Beslutet har föregåtts av en utredning av Naturvårdsverket och två remissomgångar under 2019-2020.

Du kan läsa Södras remissyttranden på www.sodra.com/skogochvilt. De nya jakttiderna börjar gälla redan kommande jaktår med start 2021-07-01. Hela beslutet hittar du på regeringen.se eller naturvårdsverket.se, sök på "nya jakttider”.

Viktigaste förändringarna utifrån Södras perspektiv (klövvilt) kan sammanfattas så här:

Älg

 • Fast start- och slutdatum: 8 okt – 31 jan (markägarintressets förslag: 1 okt – 28 (29) feb)
 • Jakt tillåts i skymningstimmen (t o m en timma efter solens nedgång)

Vildsvin

 • Vuxna vildsvin, utom sugga som åtföljs av randiga eller bruna små kultingar: 1 apr – 31 jan. Jakttiden förskjuten två veckor och definitionen av ”smågrisar” ändrad. Förande vildsvinssugga förblir därmed fredad året runt.

Dovhjort

 • Årskalv: 1 sep – 30 sep (tidigare endast hornbärande hjort), endast smyg- och vaktjakt. Markägarintressets föreslag var att även tillåta hind.
 • Hind och kalv: 21 okt – 15 nov (brunstuppehåll för hornbärande hjort), samt vid smyg- och vaktjakt 1 mar – 31 mar. Gäller hela landet.
 • Skyddsjakt på årskalv för att skydda gröda: 1 jul – 15 apr för hela landet (tidigare ej Skåne och Gotland)

Kronhjort – utanför kronhjortsskötselområde (KSO)

 • Årskalv tillåten i hela landet utom Skåne län 16 aug – 31 jan (tidigare endast begränsad tid). Under perioden 16 aug – 30 sep endast smyg- eller vaktjakt. Markägarintressets förslag var att tillåta även hind under samma tid.
 • Skyddsjakt (gäller även inom KSO):
  • Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas om det behövs för att förebygga skada 1 jul – 15 apr (gäller nu hela landet)
  • Årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd 1 jul – 15 apr (gäller nu hela landet och oavsett kön och ålder på kronhjort som orsakar skadan)

Kronhjort – inom kronhjortsskötselområde (KSO)

 • Hjort (handjur): 8 okt – 31 jan (nu fast startdatum)
 • Hind och kalv: 16 aug – 28 (29) feb (förlängt med februari månad). Under perioden den 16 aug – 30 sep och 1 – 28 (29) feb endast smyg- eller vaktjakt

Kronhjort – Skåne län

 • Utanför KSO: 8 okt – 31 jan
 • Inom KSO: Länsstyrelsen beslutar jakttiden till en eller flera perioder under 8 okt – 31 jan

Rådjur

 • Kid: 1 sep – 30 sep, gäller nu hela landet
 • Bock: 1 maj – 15 jun, gäller nu hela landet (endast smyg- eller vaktjakt)

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.