phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nu börjar vi erbjuda kvalitetssäkrade vägtjänster

Nu börjar vi erbjuda kvalitetssäkrade vägtjänster

Bild från Södras utbildningsfilmer om skogsbilvägar juni 2020 Klassning av skogsbilvägar

Under 2021 börjar Södra erbjuda kvalitetssäkrade skogsbilvägstjänster till medlemmarna. – Vi ser att det på många håll finns brister i skogsbilvägnätet. Med bristerna följer behov av åtgärder och dessa vill vi nu möta genom att erbjuda våra medlemmar professionella tjänster som höjer standarden på vägarna, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Bra och väl underhållna skogsbilvägar gör det enklare för dig att bruka din skog och är en förutsättning för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Standarden på dina vägar påverkar lastbilarnas tillgänglighet och framkomlighet och det i sin tur hur stor ersättning du får för ditt virke. Väl underhållna vägar är alltså en bra investering som ger dig möjlighet till ökat netto på din skog.

Inventering visar på brister

Sedan 2019 pågår en omfattande inventering och klassning av alla skogsbilvägar i Götaland i syfte att ge dig som skogsägare, och skogsbruket som helhet, tillgång till korrekt väginformation. Inventeringen visar att en stor andel av skogsbilvägnätet är i behov av standardhöjande åtgärder för att klara branschens regler för framkomlighet med lastbil och släp. 

– Inventeringen visar att det i många fall finns brister när det gäller skogsbilvägarnas standard och att det därmed också finns ett stort behov av upprustningsåtgärder, och det under flera år framåt, konstaterar Joel Persson, transportutvecklare på Södra.

Lätt att göra rätt

Ett nyligen genomfört pilotprojekt inom Södra visar att omkring hälften av de skogsägare som behöver höja standarden på sina skogsbilvägar saknar egna maskiner och/eller kontakter för att genomföra upprustningen. Dessutom frågar alltfler medlemmar efter tjänster kopplade till skogsbilvägar.

– En enkätundersökning som vi gjorde 2018 visar att viljan att göra korrekta åtgärder i skogen är stor bland medlemmarna, och genom att erbjuda professionella skogsbilvägstjänster kan vi tillgodose behovet även på detta område. Det är alltså flera faktorer som gör att vi nu har beslutat att vi vill underlätta för våra medlemmar att utföra professionella åtgärder på sina vägar. Det ska vara lätt för medlemmarna att göra rätt, säger Joel Persson. 

Tjänster arbetas nu fram

För att underlätta för medlemmarna att aktivt arbeta med vägfrågorna har Södra beslutat att under 2021 börja erbjuda medlemmarna i alla verksamhetsområden kvalitetssäkrade tjänster kopplade till vägunderhåll och vägupprustning. Just nu tas kravspecifikationer fram för avtal med vägentreprenörer där de vanligaste tjänsterna kopplade till byggnation, underhåll och upprustning av vägar ingår. Dessutom byggs kunskapen på vägområdet upp genom utbildning av lokala vägspecialister. Utifrån lokala förutsättningar och behov tas också handlingsplaner för tjänsterna fram ute i verksamhetsområdena. 

– Våra nya skogsbilvägstjänster kommer att införas successivt ute i vår fältorganisation, och inom ett par år ska alla medlemmar erbjudas samma kvalitetssäkrade skogsbilvägstjänster, säger Joel Persson.

– Vi har sedan länge hanterat vägfrågor inom Södra även om vi inte har erbjudit specifika tjänster. Främst har det handlat om att förmedla kontakter till vägentreprenörer, och det kommer det även att göra framåt. Det vi nu gör är att vi bygger upp kompetens och ett systematiskt arbetssätt för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta våra medlemmar i deras behov av tjänster, säger Joel Persson.

För information om vilka vägtjänster som idag erbjuds hos dig, kontakta din skogsinspektor. 

Läs här hur man arbetar med vägtjänster i Oskarströms verksamhetsområde.

Information i appen

Har du fått dina vägar inventerade och klassade hittar du enklast resultatet i Södras app Min skogsgård. Här ser du vad vägens olika delar har för tillgänglighet och framkomlighet. Du kan enkelt läsa ut vilken vägstandard en viss sträcka har och du kan också identifiera vilka eventuella åtgärder du behöver göra för att höja vägens standard. 

Appen Min skogsgård laddar du ner från App store eller Google play. För att kunna logga in i appen behöver du vara medlem i Södra.

Hälften av skogsbilvägarna nu klassade

Under perioden 2019 till 2023 pågår ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Arbetet som sköts av Biometria löper på enligt plan och vid halvårsskiftet kommer omkring hälften av alla skogsbilvägar vara klassade. 

Följ inventeringen

Du kan följa inventeringen av skogsbilvägarna på Biometrias karttjänst som du hittar länk till här på Södras webb www.sodra.com/skogsbilvagar. Där ser du vilka områden inventeringen sker i just nu och vilka vägar som redan har blivit klassade. 

Lär dig mer om skogsbilvägar

Du vet väl om att Södra har tagit fram ett antal utbildningsfilmer om skogsbilvägar. Vad är en skogsbilväg? Hur går klassningen av en väg till? Hur kan jag själv mäta min väg?

Dessa och många fler frågor får du svar på i webbutbildningen som du hittar här.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.