phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Full fart på vägtjänsterna i Oskarström

Full fart på vägtjänsterna i Oskarström

x

I Oskarströms verksamhetsområde har man sedan flera år två kontrakterade gräventreprenörer. Det började i liten skala med bland annat markberedning och dikning, men sedan den pågående klassningen av alla skogsbilvägar startade så utför entreprenörerna även tjänster kopplade till byggnation, underhåll och upprustning av vägar åt allt fler Södramedlemmar.

Stefan Gunnarsson är skogsinspektor i Oskarströms verksamhetsområde och en av de vägspecialister som Södra nu utbildar (läs om Södras vägspecialister på sidan 25). Han berättar att både han, hans kollegor på verksamhetsområdet och entreprenörerna nu har fullt upp med att boka in och utföra tjänster kopplade till skogsbilvägar.

– Vi har blivit allt bättre på att uppmärksamma skogsägarna på vikten av att anlita professionella entreprenörer och jag tror att många skogsägare uppskattar att ha samma kontaktperson till vägtjänsterna som till exempelvis röjnings- och avverkningstjänsterna. Vi är nöjda med vårt samarbete med Bengt-Oves Gräv och Andreasson & Lind och det verkar som om många av våra medlemmar är nöjda med de utförda tjänsterna, säger han. 

Att erbjuda vägtjänster till medlemmarna är alltså inget nytt för skogsinspektorerna i Oskarström. Stefan ser dock fördelar med att Södra nu även kvalitetssäkrar vägtjänsterna.

– Beslutet att erbjuda professionella vägtjänster av hög kvalitet är positivt för alla parter. Vi vet vilka krav vi ska ställa på entreprenörerna, det blir tydligt för entreprenörerna hur de ska utföra sitt arbete och skogsägarna vet vilka resultat de ska förvänta sig. 

– Allt eftersom inventeringen fortskrider och allt fler medlemmar får sina vägar klassade, kommer efterfrågan på väl utförda vägtjänster att öka. Och framåt kommer vi säkert att behöva kontraktera fler entreprenörer, gärna så att vi har en i vart och en av områdets fyra kommuner, säger Stefan Gunnarsson. 

x

Ta tag i dina vägar i god tid

Ett av de grävföretag som Södra i Oskarström har avtal med är Bengt-Oves Gräv med totalt sex anställda. De är specialiserade på skogsgrävning, det vill säga markberedning samt byggnation och reparation av vägar. 

– Vi har samarbetat med Södra i åtta år nu och det funkar alldeles utmärkt. Södra ligger verkligen i framkant tack vare entreprenörsportalen och appen där vi digitalt får tillgång till bland annat traktdirektiv och beskrivningar på uppdragen. Det är jättesmidigt. Södra har också stöttat med utbildning och uppdateringar kopplade till de branschgemensamma regler som gäller för skogsbilvägar, säger Bengt-Ove Emanuelsson, som tillsammans med sin far äger företaget.

Bengt-Ove ser en ökande efterfrågan på grävtjänster kopplade till vägar hos skogsägarna. 

– Ja, allt fler skogsägare vill nu ha hjälp med sina vägar och de som vill få sina vägar uppklassade är också mycket intresserade och engagerade i det arbete vi gör.  

– Det kan kännas som stora kostnader att rusta upp sina vägar men det lönar sig i längden. Min uppmaning är därför att satsa på fastighetens huvudvägar och se till att de löpande hålls i gott skick. En annan uppmaning är att ta tag i sina vägar i god tid, och inte vänta till en vecka innan avverkning, säger Bengt-Ove.

Allt har fungerat mycket smidigt

Bröderna Dag och Anders Svensson i Kinnared är två av medlemmarna i Oskarströms verksamhetsområde som via Södra har köpt vägtjänster av Bengt-Oves Gräv. Under våren har en vändplats byggts och en vägkurva breddats på en av de två fastigheter som de äger tillsammans. Ett arbete de är mycket nöjda med.

– Inför en avverkning hade vi inte någon bra väg som vi kunde forsla ut virket via. Lösningen blev att bygga en vändplan på vår mark och använda grannens, det vill säga kyrkans, väg för själva transporten, berättar Dag.

Planen var att bygga en rund vändplats, så kallad vändplan, men efter att entreprenör Bengt-Ove Emanuelsson hade inspekterat förutsättningarna valdes istället en T-formad vändplats, så kallad vändficka. För att bygga vändfickan behövde man gå igenom en stenmur, vilket krävde en ansökan hos Länsstyrelsen, och det hjälpte skogsinspektor Anna Thorstensson till med. 

På en kort vägsträcka som ansluter till kyrkans väg gjordes breddökning i en kurva, kantskärning och röjning av grenar som hängde över vägen. Dessutom breddades utfarten till den allmänna vägen.

Dag är mycket nöjd med det sätt som arbetet utfördes på, kontakterna med alla inblandade parter och med resultatet.

– Allt har fungerat mycket bra och smidigt. Vår inspektor Anna som skötte myndighetskontakterna hade stenkoll och därmed fick vi snabbt tillståndet att bygga. Bengt-Ove kom med bra synpunkter på hur arbetet skulle genomföras, och grävmaskinisten gjorde ett kanonbra jobb. Dialogen mellan alla parter fungerade jättebra och entreprenörens goda lokalkännedom underlättade bland annat kontakterna med kyrkan, som nu kommer att kunna använda vår vändficka när det är dags för dem att avverka. På det hela taget är jag och min bror mycket nöjda med resultatet, säger Dag Svensson. 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.