phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bra för både dig och skogen att gallra

Bra för både dig och skogen att gallra

x

Att gallra i rätt tid är viktigt för skogsgårdens lönsamhet och för att minska riskerna för skador. Men också för att utveckla naturvärdena på din fastighet. Med gallringen kan du förstärka de värden i skogen som är betydelsefulla för dig. Ta hjälp av skogsbruksplanen och appen Min skogsgård för att se när det är dags att gallra din skog.

Gallring är en skoglig åtgärd som innebär att oönskade stammar plockas bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd. Till skillnad från röjningen plockar du nu ut virke som har ett ekonomiskt värde för dig som skogsägare. Gallring på rätt sätt och i rätt tid skapar en frisk, motståndskraftig och värdefull skog där risken för stormskador minskar.

Med gallringen följer en hel del fördelar för dig som skogsägare. När du gallrar bör du göra det utifrån vad du har för målsättning med ditt skogsbruk och med det specifika beståndet. Du bör också tänka på att gynna de trädslag som passar för marken och växtplatsen.

Ökad ekonomisk avkastning

Tack vare gallringen fördelas tillväxten på färre antal stammar och andelen sågbart virke ökar betydligt snabbare. Det ger i sin tur högre virkesvärde och lägre avverkningskostnad per kubikmeter. Tidiga gallringar gör träden mer stabila och de står därmed emot framför allt stormskador och snöbrott på ett bättre sätt än om gallringen görs sent eller inte alls.

En förutsättning för att kunna gallra på ett bra sätt för skogens utveckling är att du kan få avsättning för ditt virke. Genom att Södra har byggt upp en effektiv och framgångsrik massaindustri som har behov av gallringsveden för att kunna tillverka efterfrågad pappersmassa, så har du som medlem möjlighet att gallra med lönsamhet.

– Barrmassa tillverkad av gallringsved efterfrågas i hög utsträckning av producenter av tissue (mjukpapper) i Europa och det är tack vare att den unga veden har tunnväggiga fibrer som ger en pappersmassa med relativt hög dragstyrka. Det är självklart viktigt för Södra att kunna producera och leverera denna produkt, speciellt nu under pandemin när efterfrågan på tissue i världen har varit mycket hög, säger Knut Omholt, teknisk produktchef, Södra Cell.

Ekologiskt rik skogsmiljö

Gallringen syftar inte bara till att öka den ekonomiska avsättningen av ditt skogsinnehav. Med en genomtänkt gallring kan du även bevara och utveckla en ekologiskt rik skogsmiljö. Precis som vid röjning kan du i samband med gallring skapa förutsättningar för bra naturvård. Genom gallring kan du exempelvis gynna olika lövträd som får utvecklas och stå kvar för att bli grova och värdefulla träd ur ett naturvårdsperspektiv. En sådan naturvårdsåtgärd kan dels vara en del i ditt produktionsbestånd och dels ske i de bestånd som du specifikt avsatt för naturvårdsändamål. Läs om åtgärder i så kallade NS-bestånd på sidorna 28-29.

Det finns olika sätt, eller program, som kan användas för att utföra en gallring. Hur gallringen utförs anpassas efter beståndets förutsättningar. Södras gallringsprogram går generellt ut på att du gallrar beståndet två gånger och att dessa gallringar utförs i rätt tid.

När ska du gallra?

Gran- och tallskogen bör förstagallras när beståndet är mellan 12-14 meter högt, och andragallras när träden är mellan 18-20 meter höga. Det är inte så många år mellan dessa båda gallringsåtgärder, omkring 7-10 år. För att inte utföra gallringen för sent är det alltså mycket viktigt att börja med den första gallringen i tid.

Den första gallringen är viktig för att skapa stabilitet mot vind och snö. Bestånd som röjts i tid ger förutsättning att göra första gallringen vid lämplig höjd och ger oftast också en betydande nettointäkt. Andra gallringen ger större nettointäkt och ytterligare urval för att de bästa träden ska kunna växa bra fram till föryngringsavverkningen.

Läs om hur du kan använda appen Min skogsgård för att avgöra när det är dags att gallra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.