phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Appen ett bra hjälpmedel

När det är dags att gallra - ta appen till hjälp

Södra appen Skogsägare visas av Lina Samuelsson

Har du en aktuell grön skogsbruksplan kan du i den se när det är dags för gallring av din skog. Enklast är att använda appen Min skogsgård. Med hjälp av den får du enkelt och på ett överskådligt sätt fram den informationen. Här går vi igenom ett exempel.

Dags för första gallring

När trädet befinner sig i början av det gråa fältet som markerar beståndets gallringsperiod, är det dags för en första gallring. I appen får du även information om föreslagen tidpunkt för åtgärden och om det finns en efterföljande åtgärd. I exemplet här intill hade beståndet behövts förstagallras under 2020, vilket alltså innebär att det är mycket viktigt att snarast utföra åtgärden. Exemplet visar också att planläggaren bedömt att det finns behov av en andra gallring av beståndet i perioden.

"För sent" för gallring

När träden har vuxit och blivit högre än 20 meter är det generellt ”för sent” för gallring. Det är tyvärr inte ovanligt att man kommer igång med första gallringen sent och att det därmed blir svårt att hinna göra andra gallringen vid lämplig höjd. Detta betyder inte att man aldrig kan gallra vid en höjd över 20 meter, men man får noga överväga de risker som det innebär att gallra ett bestånd sent. Framförallt ger trädhöjd över 20 meter en ökad risk för stormfällning. Beståndets läge i landskapet, trädslagssammansättning och skötselhistorik är faktorer som man får ta i beaktande om man väljer att gallra eller om man ska låta beståndet stå orört tills dess det är dags för föryngringsavverkning.

Läs om varför det är bra för både dig och skogen att gallra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.