phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vad innebär de två klasserna för lastbil med släp?

Vad innebär de två klasserna för lastbil med släp?

Timmer på väg

För att undvika omlastningsavdrag behöver din skogsbilväg uppfylla kraven för någon av de två klasserna som är godkända för släp, klass 1 eller klass 2. Skillnaden mellan dem är att klass 2 klarar dagens ekipage medan klass 1 även klarar de krav som morgondagens ekipage kommer att ställa. – Om du uppdaterar din väg så att den uppfyller kraven för lastbil med släp klass 1 kommer vägen vara rustad för framtiden, säger Joel Persson, transportutvecklare och chef Södra avverkning.

det finns idag ett branschgemensamt regelverk som förklarar vilka krav som ställs på olika skogsbilvägklasser, och som sätter ramarna för vägklassningen.

Det finns två vägklasser för lastbil med släp:

• 1 Lastbil med släp

• 2 Begränsad framkomlighet för lastbil med släp

För klass 1 är måtten beräknade för en fullastad 24-meterslastbil med släp, det vill säga att de är dimensionerade för till exempel så kallat ”Norrlandsekipage” och även morgondagens 74-tonnare.

Klass 2 är den vanligaste klassen här i Götaland, och den är dimensionerad för den typ av lastbilsekipage som finns här idag.

– Dessa ekipage är vanligtvis runt 22 meter långa och har ett avstånd på upp till cirka 20 meter mellan första och sista axeln, vilket gör att de är smidigare och kan klara sig med lite mindre mått än ett 24-metersekipage, säger Joel Persson.

Ett vanligt missförstånd är att man pratar om klass 2 som en klass endast för lastbilar med skjutbara släpvagnar. Detta är felaktigt och skapar stor förvirring, menar Joel Persson.

– Förr var det till exempel en vanlig lösning att utrusta sitt 24-metersekipage med skjutbara axlar längst bak på släpen för att kunna ta sig fram på klass 2-vägarna. Men idag är det normala att man istället bygger mer komprimerade ekipage med fast monterade axlar, där man till exempel genom kortare dragstång och axelavstånd uppnår smidigare framkomlighet. Dessa ekipage klarar alltså att köra på en väg som uppfyller kraven för klass 2, säger Joel Persson.

Det finns även en klass 3 för skogsbilvägar – endast lastbil.

– Tittar vi på utfallet vid den stora inventeringen av skogsbilvägar i Götaland som nu pågår kan vi konstatera att många vägar vi tidigare använt med släp kommer att falla ner i den klassen. Alltså att de överhuvudtaget inte är godkända för släp. Det är viktigt att vi är tydliga med och har koll på vilka mått det är som gäller för respektive klass. Ta exemplet på vändplan och de tre olika klasserna här nedan:

xExempel på krav på vändplan för de olika skogsbilvägsklasserna.

 

– Många gånger generaliseras det och man talar bara om två klasser: ”lastbil med släp” eller ”bara lastbil”. Det leder till missförstånd. Vi behöver alla förstå vad de tre olika klasserna som vi faktiskt använder innebär och vara tydliga med vilken klass vi menar när vi kommunicerar, säger Joel Persson.

Mer information om de olika skogsbilvägklasserna kan du läsa om i broschyren ”Klassning av skogsbilvägar” som du hittar på Biometrias webb www.biometria.se

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.