phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Sök och plock-metoden effektiv även på vintern

Sök och plock-metoden effektiv även på vintern

Granbarkborreskadade träd från ett sent angrepp som lämpade för sök och plock vinter.

I ett nyhetsbrev den 19 oktober säger Skogsstyrelsen att avverkning av granbarkborreskadade träd inte rekommenderas som bekämpningsmetod under vintern – ett ställningstagande som Södra reagerat kraftigt på. – Effekten av metoden sök och plock under vintern beror till stor del på när de skadade träden angreps, men rätt utförd gör åtgärden skogsskyddsnytta, menar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Skogsstyrelsen refererar i sitt nyhetsbrev till vetenskapliga studier genomförda av SLU i Kronobergs län 2007. Då ungefär hälften av insekterna i studierna lämnat träden och gått ner i marken samt att barken på angripna träd sitter löst och riskerar att falla av vid avverkning gav studien en minskning av populationen med cirka 20 procent.

– Våra erfarenheter av metoden är att den av förklarliga skäl inte har samma effekt som en tidig åtgärd i form av sök och plock i direkt anslutning till angreppet och den kan inte ersätta denna metod, men att effekten är tillräcklig god för att vi fortsatt ska  rekommendera den. Det bygger på våra egna studier av metoden och att vi ser en stor skillnad i effekt beroende på när träden angripits. Angrepp sent på säsongen efter syskonkullar eller andra generationens svärmning  innehåller betydligt fler insekter och där mängden bark efter avverkning är betydligt större än i SLU:s studier, säger Henrik Holmberg, och fortsätter:

– 2007 var en sommar med begränsad syskonkullsvärmning vilket påverkade insekternas utveckling och träd med sena angrepp var inte särskilt vanliga. Av studien framgår att cirka 30 procent av träden var i den sena angreppsfas där vi menar att  vinteravverkning gör skogsskyddsnytta. De senaste årens angrepp (2018-2020) har samtliga år uppvisat både omfattande syskonkull- och andragenerationssvärmningar, vilket sannolikt ökar effekten av ingreppet, säger han.

Södra har tillsammans med övriga skogliga aktörer i Stoppa borrarna uppvaktat Skogsstyrelsen och uttryckt missnöje med ställningstagandet i sig och de konsekvenser det får för skogsskyddsarbetet.

Södra rekommenderar fortfarande tre huvudåtgärder för bekämpning av granbarkborren

  • Sök och plock vår/sommar
  • Sök och plock vinter
  • Fällor

Så här går sök och plock vinter till

Sök efter angrepp

Leta efter angrepp där du hade eventuella sommarangrepp.

Hitta angrepp

Du hittar granbarkborreangrepp genom att identifiera

  • träd med bruna barr
  • träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken
  • träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt upp på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp.

Registrera angrepp i appen

När du ska registrera var granbarkborreskadorna finns använder du med fördel appen Min skogsgård. Hur du använder appen kan du läsa om på sodra.com/granbarkborre

Tidpunkten

Granbarkborrarna stannar kvar i dessa angripna träd fram till nästa års vårsvärmning. Läget är därmed inte akut ur en skogsskyddsaspekt och du har fram till och med mars på dig att avverka och transportera träden från skogen. Men ju snabbare du får bort virket ur skogen desto större virkesvärde kan du rädda.

Virket

Blånadssvamp finns även i detta virke och missfärgar veden allt mer vart efter tiden går. Så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad. Under höst och vinter finns det risk för att de angripna träden drabbas av lagringsröta, som är en allvarligare defekt än blånad och som i hög grad påverkar virkesvärdet. Lagringsrötan växer så länge temperaturen överstiger 0 grader.

Läs mer om blånad och lagringsröta i broschyren ”Sök och plock” och om aktuell apteringsinformation - du hittar informationen här på webben sodra.com/granbarkborre.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.