phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra vill öka ungas intresse för gröna näringarna

Södra vill öka ungas intresse för gröna näringarna

x

Södra har startat ett pilotprojekt för att öka ungas intresse för de gröna näringarna. Syftet med projektet, som genomförs tillsammans med LRF, Sveaskog och länsstyrelsen Kalmar, är att stärka framtida kompetensförsörjning och öka kunskapen om branschens bidrag till samhället.

Projektidén är av den modell som med framgång utvecklats och är aktiv i länen Kronoberg, Gävleborg och Gotland som kallas ”Mot nya höjder”.

– Jag var med och tog fram konceptet ”Mot nya höjder” i Kronobergs län och har sett vilka positiva effekter det har haft. När vi får akademi, näringsliv och skola att samverka kan vi komma långt. I Kronoberg inriktade vi oss på teknik, naturvetenskap och matematik. I detta pilotprojekt kommer vi inrikta oss på de gröna näringarna, säger Kristina Alsér, ledamot i Södras styrelse.

Upplevelser och utmaningar

Under hösten gick startskottet för det pilotprojekt som kommer att pågå under läsåret 2020-2021 inom Kalmar län där länsstyrelsen är medfinansiär. Aktiviteterna i projektet bedrivs genom upplevelser och utmaningar där eleverna får samarbeta, skapa, misslyckas och lyckas.

Först ut att delta i ett antal aktiviteter är 150 mellanstadieelever vid Astrid Lindgrens skola i Vimmerby kommun. Under hösten har eleverna haft en utedag per årskurs. Eleverna i årskurs 4 har besökt Norra Kvills nationalpark. De har fått lära sig vad en nationalpark är och tittat på djur och växter kopplade till skog och vatten. Eleverna i årskurs 6 har haft en dag om det skogliga kretsloppet från plantering till föryngringsavverkning som förhoppningsvis ska kompletteras med ett industribesök till våren. För årskurs 5 planeras under november ett studiebesök på Frödinge sågverk.

– De två dagar vi hittills har ordnat har fallit väl ut. Lärarna är positiva och eleverna är intresserade och frågvisa, säger Kristina Olsson, medlem i Vimmerby verksamhetsområde, och som tillsammans med Johan Linder är projektledare för pilotprojektet.

Aktiviteterna ute i skogen ska under terminen kompletteras med löpande utmaningar – ett nytt koncept som har integrerats i skolans läroplan. På detta sätt har lärarna fått både nya arbetsmetoder och kompetensutveckling som de kan ta med sig även efter detta pilotprojekt.

Säkra kompetensförsörjningen

Projektets mål är att väcka intresset för de gröna näringarna och få fler elever att söka till naturvetenskapliga programmen och naturbruksprogrammen på gymnasiet.

– Att få fler unga att intressera sig för de gröna näringarna är en viktig fråga för Södra, för branschen och för samhället. Att säkra kompetensförsörjningen och öka kunskapen om de gröna näringarnas bidrag till samhället är en nyckel i omställningen till en bioekonomi, säger Kristina Alsér.

Hon får medhåll av Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

– Det här är inte ett problem bara för Södra utan för branschen och de gröna näringarna som helhet. Skogen är och kommer vara en oerhört viktig del i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Men ska vi klara den omställningen måste vi få upp intresset för dessa näringar för att därigenom säkra kompetens framåt. Vi ser redan idag brister inom flera yrkeskategorier, menar han.

– I vår kommer vi att utvärdera pilotprojektet och vi har redan nu börjat fundera på hur vi kan skala upp det här konceptet och sprida det vidare till andra kommuner och skolor i Södras område, avslutar Kristina Olsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.