phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så här har granbarkborreskadorna utvecklats

Så här har granbarkborreskadorna utvecklats

Vy över granbarkborreskadad skog Kråketorp

Efter två år med ökande granbarkborreskador i Södramedlemmarnas skogar har angreppen minskat under 2020. Skadorna ligger dock fortsatt på en mycket hög nivå och hur de kommer att utvecklas framåt beror bland annat på väderleken nästa säsong och hur effektivt skogsskyddsarbetet kommer att vara.

Under de tre senaste åren har Södra genomfört inventering av granbarkborreangrepp på 330 särskilt utsedda medlemsfastigheter, så kallade övervakningsfastigheter, och på det sättet gjort uppskattningar av hur mycket skog som har skadats av granbarkborren.

Fortsatt omfattande skador

x
Kartan visar volymen skadad skog i m3fub/ha från inventeringen av övervakningsfastigheterna vecka 44 2018.

Skadorna från granbarkborrens angrepp började 2018 och utlöstes av den varma och torra sommaren som gynnade insekten och satte ned granarnas vitalitet. Under 2019 ökade skadorna ytterligare och under 2020 ser vi nu en minskning. Skadorna har under de tre åren främst varit koncentrerade till östra halvan av Götaland och området mellan Vänern och Vättern.

– 2019 kulminerade granbarkborreskadorna och vi har aldrig registrerat så omfattande skador som då, inte ens efter stormarna Gudrun och Per. Inventeringarna under 2020 visar en minskning av skadorna jämfört med 2019. Men nedgången har skett från en extremt hög nivå, skadorna är fortsatt mycket stora och vi befinner oss fortfarande mitt i ett granbarkborreutbrott som vi inte vet hur det kommer att utveckla sig, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra.

Scenarier för 2021 dröjer

xKartan visar volymen skadad skog i m3fub/ha från inventeringen av övervakningsfastigheterna vecka 43 2019.

Finns det då någon prognos för hur granbarkborreskadorna kommer att utvecklas under nästa år? Södrakontakt frågade Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala, som forskar på bland annat vilka faktorer som orsakar utbrott av  granbarkborre.

– Det är ännu för tidigt för mig att sia om hur angreppen och därmed skadorna förväntas bli under 2021. Vi är i nu i full gång med att gå igenom en mängd barkprover för att på så sätt komma fram till hur framgångsrika granbarkborrarna har varit på att  föröka sig under den här säsongen. När analysen är klar kommer jag att kombinera den med resultaten av SLU:s inventering av skadenivån i Götaland och Svealand, där vi än så länge bara har preliminära resultat.

– Min förhoppning är att innan årsskiftet kunna presentera tre olika scenarier för 2021 som bygger på hur vädret blir under våren och sommaren – ”normalt”, ovanligt kallt och regnigt respektive ovanligt varmt och torrt, säger Martin Schroeder.

Kampen måste fortsätta

xKartan visar volymen skadad skog i m3fub/ha från inventeringen av övervakningsfastigheterna vecka 44 2020.

Enligt Magnus Petersson är det nu viktigt att hålla i och fortsätta kampen mot granbarkborren.

– Det är viktigt att vi nu alla hjälps åt och jobbar vidare med vårt strukturerade skogskyddsarbete. De stora ansträngningar som gjorts av medlemmar, entreprenörer, Södras fältpersonal och på våra industrier för att kunna ta emot de stora volymerna  skadad råvara har gett resultat och skapat ett stort värde och har varit oerhört viktigt för medlemmarna och hela Södra, säger han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Bruka skog, Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Bruka skog, Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.