phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Robust och flexibelt

Robust och flexibelt

Ordförande Lena Ek

Lugnast vinner, brukar jag ibland säga till medarbetare och kollegor. 2020 har varit ett år som verkligen testat föreningen och industrin.

För ett år sedan dök prisernapå pappersmassa med drygt 25 procent i en begynnande lågkonjunktur. Vi har haft stor  nytta av att dollarn stod högt, nu dök den också. Världshandeln och globala ekonomin förändrades från stadig tillväxt till djup nedgång. Marknaderna har förändrats dramatiskt. Coronapandemin överraskade oss alla och har satt djupa spår i våra samhällen liksom i ekonomin. Granbarkborre och viltskador har tuggat sig fram i våra bestånd och näringspolitiken ger oss utmaning efter utmaning.

Ändå finns det en optimism bland både medlemmar och medarbetare. Ett gediget arbete i flera år för att förbättra underliggande intjäning och göra Södra mer stabilt har gett resultat. Investeringar i sågverk och bruk har gjort att de kunnat möta utmaningar med minskade kostnader per producerad enhet samt med en ökande volym. Priserna på sågat har gått upp rejält, mest på den amerikanska marknaden. Nyttan av att ha olika produktben blir väldigt tydlig. På skogssidan introduceras  fler och fler digitala hjälpmedel både för medlemmar och för våra medarbetare. Tekniken för röjning och gallring utvecklas och vi har satt igång ett stort forskningsprojekt för bättre plantmaterial. Vi ser också att kampen mot granbarkborrar ger resultat även om vi har mycket kvar. Den planerade utbildnings- och forskningssatsningen tillsammans med Ikea och Linnéuniversitet har landat och många fler sökte än det finns studieplatser. Det är roligt att se rekrytering av forskare och professorer ta fart.

Innovation i Södras olika delar bidrar till framtidstro.

/lena ek, ordförande i Södra

Innovation i Södras olika delar bidrar till framtidstro. Satsningen på korslimmat trä utvecklas väl. Det är utmanande att lansera en ny produkt på en stabil marknad men stora fördelar som snabbare byggtid, färre transporter och högre klimatnytta gör att vi tror många kommer att välja just korslimmat trä. Södra Cell arbetar för fullt med att utveckla pappersmassasortimentet liksom OnceMore som varumärke där återvunnen textil blandas med dissolvingmassa i Mörrum.

Två roliga invigningar har ägt rum under hösten. Dels biometanolanläggningen i Mönsterås där fiber från hållbart familjeskogsbruk förädlas. I kokaren flyter fett/tallolja upp som skickas till Sunpine för att bli biodiesel. Här bildas också metanol som vi nu kan plocka ut och rena på ett sätt som ingen i världen gjort förut. Det blev en digital invigning med talare från både Bryssel och Washington, rök, fantastisk musik och tryck på knappen av näringsminister Baylan. Dels har faunapassagen vid Karlshammars kraftverk i Emån invigts. Här ska ren el produceras i en vattenfåra. En annan del har byggts om till en ”naturlig” ström där olika fiskar och andra arter kan röra sig upp- och nedströms. Martin Emtenäs från ”Mitt i naturen” var inbjuden och pratade om människans roll i naturen.

Nu i december börjar vår nya vd Lotta Lyrå. Vi i styrelsen är glada över att hon valt Södra. För en ekonomisk förening är sammanhållningen, kulturen och meningen med föreningen ett sammanhållande kitt. Med våra 53.000 medlemmar, drygt 3.000 medarbetare och 1.800 entreprenörer är det ett stort skepp att styra. Lotta har arbetat på Södra tidigare och familjen är medlemmar. Utmaningarna är stora i den tid vi lever i, men möjligheterna är också stora! Välkommen Lotta, det ska bli kul att jobba ihop! Tack till Peter Karlsson som förtjänstfullt verkat som tf vd.

Mest har kanske 2020 ändå präglats av coronapandemin. Det har ändrat vår verklighet, vår möjlighet att arbeta och vår möjlighet att mötas. Mycket har vi dock kunnat ordna med hjälp av digitala hjälpmedel. Även våren och våra årsmöten kommer att präglas av detta. För många är medlemskapet inte bara till nytta för familjegården och skogen, det är också en möjlighet att möta vänner och kollegor. När vi närmar oss helgerna behöver vi tänka extra på varandra. Ett telefonsamtal eller ett mejl kan betyda väldigt mycket. Så ta hand om varandra.

Jag önskar er fridfulla helger. Vi klarar även detta tillsammans. Robusta och flexibla som vi är!

Hälsningar

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.