phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Frågor och svar om skogsekonomi: Utdelningen på virkesleveranserna är skattepliktig

Frågor och svar om skogsekonomi: Utdelningen på virkesleveranserna är skattepliktig

Skogsinspektor statist Johan Wredenberg,  medlem Martin Hultman 2020

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Fråga från medlem: Hur ser redovisningskrav och skattskyldighet ut för utdelning på virkesleveranser, det vill säga måste jag ta med det i bokföringen om jag låter pengarna stå kvar på mitt medlemskonto hos Södra?

Södras skogsekonomer svarar: Utdelning på virkesleveranser är en del av den totala vinstdelningen som medlemmarna får i slutet av våren. Denna utdelning beräknas på det sammanlagda värdet av allt inmätt virke under ett kalenderår, oavsett om virket mätts in som leveransvirke eller på ett avverkningsuppdrag. Erhållen likvid är en skattepliktig intäkt oavsett om ni väljer att låta pengarna stå kvar på medlemskontot eller väljer att ta ut beloppet från medlemskontot. Beloppet ska bokföras som en intäkt när det inkommit på medlemskontot. Samma hantering gäller för utdelning som baseras på ditt totala insatskapital i Södra.

Fakta Södras skogsekonomiska rådgivning

Skogsgårdens lönsamhet står i fokus för Södras rådgivning till medlemmarna. Rådgivningen har på senare år förstärkts genom att Södra numera också erbjuder skogsekonomisk rådgivning.

Södras skogsekonomer arbetar för att ge service till Södras medlemmar inom tre huvudområden: Ägarskifte, Fastighetsvärdering och Kassaflödesanalys.

  • I tjänsten Ägarskifte ingår genomförande av alla delar i ett generationsskifte. Det kan även handla om rådgivning och överlåtelsehandlingar för köp/försäljning av fastighet, skatterådgivning, etcetera. I erbjudandet till Södras medlemmar finns möjlighet till ett kostnadsfritt startsamtal inför ett generationsskifte.
  • Fastighetsvärdering omfattar värdering av fastighetens alla delar: skog, jordbruksmark, byggnader, med mera.
  • Kassaflödesanalys är en kalkylmodell avsedd för större investeringar, det löpande skogsbruket och för övertagaren i ett ägarskifte. Underlag är skogsbruksplan och deklarationsuppgifter. Resultatet ger en tioårig planering som tar hänsyn till avverkningsnivåer, räntor, skatteeffekter, etcetera.

Möjlighet finns även till trepartssamtal med skogsägare, inspektor och skogsekonom vid till exempel större avverkningar eller fastighetsaffärer.

Vill du veta mer? Kontakta din skogsinspektor.

Vad vill du ha svar på?

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.