phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fossilfria produkter ger kunderna mervärde

Fossilfria produkter ger kunderna mervärde

x

Södra ligger i startgroparna för ett pilotprojekt där medvetna kunder ska erbjudas produkter som räknas som helt fossilfria. Först ut är Södra Skogsenergi och Södra Building Systems.

södra har i flera år arbetat för en omställning till fossilfri produktion och fossilfria transporter. De merkostnader som arbetet ger upphov till längs värdekedjan kan delas med kunder genom att omställningen samtidigt ger kunderna ett mervärde.

– Vi ser att produkter som har producerats och transporterats fossilfritt efterfrågas på marknaden, säger Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig Energi i Södra och den som leder programmet Ett fossilfritt Södra. Även våra kunder bedriver hållbarhetsarbete och är i många fall intresserade av att välja produkter med extra låg klimatpåverkan, även om det innebär högre priser. För oss innebär det att vi kan arbeta med omställningen som en del av våra affärer.

Accelerera takten i omställningen

Det pilotprojekt som Södra nu planerar för kommer att erbjuda kunderna ytterligare ett mervärde jämfört med idag. Vissa produkter kommer genom tredjepartsverifiering och så kallad massbalans att kunna klassas som helt fossilfria.

– Därmed kan vi sälja dessa produkter för ett högre pris och skapa förutsättningar att accelerera takten i vår egen omställning, säger Henrik Brodin. Att ge något extra till kunden är nyckeln, för det är när vi gör affär av omställningen som det blir omställning på riktigt.

Inom principen för massbalans avverkar Södra en viss mängd skogsråvara fossilfritt. Samma mängd transporteras fossilfritt från skogen till industrin, där den bearbetas fossilfritt och slutligen också transporteras fossilfritt till kunden.

– Vi kan inte garantera att just exakt den last som kunden köper har behandlats fossilfritt genom hela värdekedjan, säger Henrik Brodin. Det viktiga är att den oberoende tredjepartsverifieringen garanterar en viss mängd fossilfri råvara i varje steg. Genom verifieringen kan vi då allokera den mängden till specifika produkter som därmed räknas som helt fossilfria. Det här är en viktig och beprövad metod för storskalig utfasning av fossila bränslen och råvaror. Massbalans används också i bland annat energisektorn för el och för FSC-certifiering av trä.

Kontroll fram till slutkund

Södra Skogsernergi barkhögar i VäröDet finns ett behov av biobränsle som klassas som helt fossilfritt, då många kommunalt ägda värmeverk omfattas av politiska hållbarhetsmål.

Till en början omfattas Södra Skogsenergi och Södra Building Systems av projektet. På sikt ska fler delar av Södra kunna erbjuda helt fossilfria produkter.

– Vi börjar med Södra Skogsenergi och Södra Building Systems eftersom de ligger närmast kunderna i sin värdekedja, säger Henrik Brodin. Här har vi kontroll på produkterna ända fram till att de når slutkunderna, vilket vi inte har på samma sätt i andra segment. Kunderna finns också i första hand i Sverige. Det ger oss en enklare logistikkedja att börja bygga upp systemet kring, samtidigt som vi bedömer att det finns ett större medvetande och intresse för fossilfrihet hos svenska kunder idag.

Samtidigt som byggelement av korslimmat trä från Södra Building Systems är Södras mest högvärdiga produkt, står Södra Skogsenergi med sitt biobränsle i form av bland annat sågspån och bark för den mest lågvärdiga.

– Det är intressant att vi så att säga börjar från båda hållen, säger Henrik Brodin.

Intresse från bygg och industri

Att det finns både intresse och behov av fossilfria produkter på marknaden råder det inga tvivel om. Exempelvis bör byggbranschen stå inför en stor omställning.

– Byggsektorn står idag för 20 procent av koldioxidutsläppen, säger Urban Blomster, ansvarig för marknadsutveckling av byggsystem. När övriga samhället faktiskt har förflyttat sig en bit har byggsektorn stått ganska stilla, så här finns behov av att göra något radikalt.

Från och med den 1 januari 2022 krävs att alla nya byggnader som uppförs ska ha en klimatdeklaration.

– Att byggherrar måste upprätta och lämna in en klimatdeklaration kommer att ge en effekt i sig, säger Urban Blomster. Speciellt som en del av deklarationen handlar om att mäta hur stora utsläpp som finns på vägen från råvara till färdig byggnad. Som leverantör till byggbranschen har vi ansvar för att deklarera våra produkters klimatpåverkan. Det arbetet slutför vi nu under hösten och vintern.

När det gäller Södra Skogsenergi har flera kunder ett uppdämt behov av helt fossilfritt bränsle.

– Värmeverk är i huvudsak kommunalt ägda och omfattas av politiska mål i kommunerna, säger Håkan Edh, biobränslechef på Södra Skogsenergi. Om en kommun till exempel har beslutat att bara använda biobränsle så är steget inte långt till att man också vill att bränslet ska transporteras fossilfritt. Jag talade nyligen med en miljöchef på en kommun som köper bränsle av oss. Hon hade hört om det projekt vi har på gång och ville att vi skulle återkomma så snart vi hade något klart. De kunder som är intresserade av de helt fossilfria produkterna är fullt medvetna om att de kommer att bli dyrare, men tycker att mervärdet väger upp för den extra kostnaden.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.