phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fler skador hittade sedan inventeringen i augusti

Fler skador hittade sedan inventeringen i augusti

Virkesvälta

Sensommarens svärmning orsakade stora granbarkborreangrepp och Södra ser nu en betydande ökning av skadorna. En inventering under vecka 44 visar på en ökning av volymen skadad skog med 25 procent jämfört med inventeringen i vecka 35. Det är nu mycket angeläget att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar.

Den senaste skadeinventeringen som gjordes under vecka 44 på Södras 330 övervakningsfastigheter visar att drygt 1,4 miljoner m3fub granskog på medlemsfastigheterna är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är cirka 25 procent, eller 300 000 m3fub, mer än vad inventeringen i vecka 35 visade. Men skadevolymerna skiljer sig åt mellan de områden som efter sommaren hade lite skador och de som hade mycket.

– De allvarligaste skadorna är precis som i början av hösten koncentrerade till östra halvan av Götaland, från Blekinge upp till Sörmlandsgränsen samt området mellan Vänern och Vättern. Vi ser en ökning av skadorna över hela verksamhetsområdet men det är i tidigare hårt drabbade områden som vi fått den stora ökningen i skadade volymer jämfört med den förra inventeringen, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Förändringen av skadevolymen mellan höstens båda inventeringar beror inte på nya angrepp, utan på att skadorna nu har varit lite enklare att upptäcka, förklarar Henrik Holmberg.

– Volymerna skadad skog ökar på grund av att träd som angreps i den sena svärmningen i början av augusti var mycket svåra att identifiera i vecka 35. Vi räknar även med att fortsatt hitta angripna träd fram till våren.

– Det är nu av största vikt för skogsskyddsarbetet att skogsägare under hösten och vintern fortsätter att inventera sin skog och avverka skadade träd. För att rädda största möjliga virkesvärde gäller det att agera så snabbt som möjligt, säger Henrik  Holmberg.

x
Kartorna visar volymen skadad skog i m3fub/ha från höstens inventering av övervakningsfastigheterna, vecka 35 respektive 44. Ju mörkare färg desto större skada.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.