phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Digitala skogskvällar fick positiv respons

Digitala skogskvällar fick positiv respons

x

Under hösten har Södra arrangerat två digitala skogskvällar för alla medlemmar – ett om marknadsläget och ett med fokus på skogsvård. Totalt lockade dessa möten över 1.100 medlemmar och en enkätundersökning visar att en majoritet av deltagarna är mycket nöjda med både innehåll och upplägg.

Hösten är traditionellt den årstid då Södra brukar ordna en lång rad lokala informationskvällar ute i skogsbruksområdena. När spridningen av covid-19 tog fart igen efter sommaren ställdes dessa fysiska möten in och Södra valde istället att satsa på ett par digitala skogskvällar till vilka samtliga Södramedlemmar bjöds in. På så sätt kunde aktuell information på ett säkert sätt nå ut till alla intresserade via Södras webb.

Marknad och skogsvård

I slutet av oktober genomfördes en digital skogskväll på temat marknad där representanter från Södras tre affärsområden beskrev marknadsläget. I mitten av november arrangerades en skogskväll på temat skogsvård och där presenterade experter från Södra aktuell information i ämnena granbarkborre, röjning och skogsbilvägar.

Efter presentationerna inbjöds deltagarna att via en chatt-funktion ställa frågor till föredragshållarna.

I anslutning till de båda mötena genomfördes enkätundersökningar för att få del av deltagarnas åsikter om innehåll och upplägg. Totalt 250 deltagare valde att svara på frågorna i dessa enkäter.

Bra innehåll och upplägg

Resultatet av enkäten visar att man i stort är nöjd med innehållet i information och flera tyckte att presentationerna genomfördes på ett proffsigt och tydligt sätt. Många uppskattade också frågestunden och utnyttjade tillfället att ställa frågor. De flesta ansåg att det digitala formatet fungerade bra, vilket visar på att tekniken inte är något hinder.

I enkäten uttryckte flera deltagare att Södra gärna får arrangera fler digitala skogskvällar, exempelvis på temana gallring, skog och vilt, ekonomi och certifiering.

Missade du de digitala skogskvällarna?

Ingen fara. Vi spelade in dem så att du kan ta del av dem i efterhand i lugn och ro. Du hittar länkar till dem här på Södras webb sodra.com/skog.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.