phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stort behov av lövtimmer

Stort behov av lövtimmer

x

Coronapandemin har lett till att hemmafixandet har ökat.Efterfrågan på lövtimmer är därför hög just nu, det gäller inte minst ek. Både Kährs och Berg och Berg har behov av ektimmer för sin produktion och priset ligger på en högnivå. Golvmarknaden är het.

om bilden

Svarvfanér till bland annat plywood blir mer och mer populärt.

Apropå het. Sommarens grillsäsong har lett till oväntat hög efterfrågan på det mest klimatsmarta elddonet, tändstickan. Det blir många tändstickor av en aspstock, men behovet är stort.

På grund av att avverkningsorganisationen haft fokus på att ta hand om granbarkborreskadat virke så är lagren av både asp och ek låga nu i början av hösten.

Exporten av boktimmer till Kina Kontakta din skogsinspektor för mer information. fortsätter, men fokus flyttas mer till svarvfanérstock för plywoodtillverkning.

Grovt lövtimmer kräver manuell avverkning. Södra kommer under året att arbeta med att utveckla  manuellhuggning av grovt lövträ och ek av hög kvalitet.

Sågbara lövsortiment hösten 2020

  • EK, ASK OCH RÖDEK: Södra levererar till Kährs och Berg & Berg
  • BOK: fortsatt försäljning till Kina
  • ASP: levereras till till Swedish Match
  • BJÖRK OCH AL: säljs till Östa Hult. Leveranser till Baltikum utreds.

Kontakta din skogsinspektor för mer information.

Stora lövträd kräver ofta manuell avverkning

Lövträd i stora dimensioner kräver ofta manuell avverkning. De är helt enkelt för tunga för skördaren att hantera. Apteringen av högkvalitativt timmer är också ofta för svår för skördaren. Kvistningen av grövre grenar blir inte tillräckligt bra och ofta blir det en stump kvar.

Både fällning och aptering av stora lövträd sker ofta bättre med manuell avverkning. Tack vare den stora volymen per träd blir den manuella avverkningen inte heller dyrare än maskinavverkning.

Grova lövträd kan innehålla mellan 2 och 10 kubikmeter stamvolym och sedan lika mycket energiflis i kronan.

Genom att det är så mycket volym per träd så är manuellhuggning inte dyrare än maskinell avverkning. När det sedan gäller aptering av värdefulla sortiment såsom kinastock av bok eller kvistfri ek så är huggarens  kunskap och möjlighet att bedöma stocken bättre än skördarens. Dessutom har manuellhuggaren större möjlighet att hugga ut de sista stockarna i ekens toppände. Genom att kapa mitt i de största kvistarna blir timmerutbytet alltid lite högre vid manuellhuggning. Och även den sämsta ekstocken är dubbelt så mycket värd som timmer än som energived.

Södra utbildar kontinuerligt sina entreprenörer och kommer under säsongen 2020/2021 att satsa extra på aptering av grovt löv.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.