phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsindustrin har klarat att möta marknadens förändrade krav under pandemin

Skogsindustrin har klarat att möta marknadens förändrade krav under pandemin

En medarbetare inspekterar massa vid Södra Cell Värö

An employee inspecting some sheets of pulp at Södra Cell Värö

Coronapandemin har lett till stora svängningar i efterfrågan av skogsindustrins produkter. Vissa produkter, framför allt mjukpapper, förpackningsmaterial och trävaror till bygghandel, har haft en ökad efterfrågan, samtidigt som det är en kraftig nedgång för grafiskt papper när digitaliseringstrenden accelererat under pandemin. Det är alltså stora skillnader i hur olika kundsegment utvecklats och hur olika kunder klarat sig i pandemin. Södra har lyckats hantera snabba skiften i både marknader och produkter och därmed klarat sig bra.

Skogsindustrin har drabbats mindre hårt av coronakrisen än många andra branscher, men har också fått uppleva att marknader drastiskt förändrats. Tittar man på enskilda produktgrupper har exporten av pappersmassa vänt uppåt, efter en dipp i början av året när Kina stängde ner. Jämfört med första halvåret  förra året har exporten av massa ökat med hela tio procent. Efterfrågan på förpackningsmaterial håller i sig och fortsätter att öka. Grafiskt papper fortsätter dock att minska. I april och maj minskade produktionen av tidningspapper med omkring 25 procent jämfört med året innan.

Henrik Wettergren, försäljningschef Södra Cell.

VI HAR LYCKATS VÄXLA ÖVER

– Våra orderböcker var förvånansvärt fulla under sommaren. Vi har som branschen i övrigt sett en stark  efterfrågan på mjukpapper, men bara haft en liten nedgång på grafiskt papper. Det är anmärkningsvärt och  strider mot den allmänna trenden på marknaden. Vi har lyckats väl med att växla över till segment som  efterfrågas och våra lager är välbalanserade. Det här är ett resultat av våra kunders lojalitet och de relationer vi har byggt och vårdat genom åren tillsammans med de tjänster och produkter vi erbjuder. Vårt fokus är oförändrat – att leverera massa av högsta kvalitet, säger Henrik Wettergren, försäljningschef Södra Cell.

Massapriset är dock för tillfället inte tillfredsställande och en stark svensk krona skadar lönsamheten för svensk export. Men upp- och nedgångar i massapriset och valutafluktrationer tillhör konjunkturcykeln.

– Efterfrågan och priserna i Kina ökar – faktiskt är nettopriserna i Kina nu i nivå med priserna i Europa och bör därmed sätta press uppåt på massapriset i Europa. Att hotell, pubar och restauranger åter öppnar upp i Europa gör att efterfrågan på mjukpapper ökar. Trenden med onlineshopping har ökat under pandemin, vilket ökar efterfrågan på förpackningar. Nu åt erstår det att se hur den närmaste framtiden utvecklar sig, säger Henrik Wettergren.

POSITIVT FÖR TRÄVARUINDUSTRIN

Svensk trävaruindustri har hittills klarat sig väl generellt sett. Leveranserna var fem procent högre under första halvåret. Christian Nielsen, marknadsanalytiker inom sågade trävaror på Skogsindustrierna, är inte främst orolig över marknadsutvecklingen på kort sikt. Däremot ser han ett ökat utbud framöver vilket kan innebära en tuffare konkurrens för de svenska sågverken, eftersom efterfrågan globalt väntas minska.

Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.

För Södras del gick första halvåret, i inledningen av pandemin, bättre än förväntat. Trots permitteringar vid tre av sågverken har sågverken levererat fem procent mer under första halvåret än vad de gjorde under samma period förra året. Juni blev en av de högsta leveransmånaderna någonsin.

– Vi har gjort ansträngningar för att möta en annorlunda marknadssituation och bland annat ändrat  försäljningsmixen för att anpassa oss till den förändrade efterfrågan, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.

GOTT ORDERLÄGE

Framtiden ser ljus ut, i alla fall en bit in på 2021.

– Det är framför allt bygghandeln som har haft ett uppsving under våren och sommaren, både i Sverige och internationellt. Tidigare kände vi en oro för vad som ska hända när bygghandeln slutar att dra under hösten. Men efter att vi gått igenom orderläget och hört med våra kunder om deras behov och framtidsutsikter kan vi konstatera att orderläget är gott. Dessutom har vi fått bekräftat att industrin börjar komma igång rejält och i USA är marknaden riktigt stark med mycket höga priser. Sammantaget räknar vi därför med full produktion en bra bit in på 2021. Det är dock för tidigt att uttala sig om lönsamheten. För tillfället har vi en stark prisbild med prisökningar, men det gäller att priset håller i sig, säger Jörgen Lindquist.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.