phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ha en långsiktig plan för skogsbilvägarna

Ha en långsiktig plan för skogsbilvägarna

Bild från Södras utbildningsfilmer om skogsbilvägar juni 2020 Klassning av skogsbilvägar

– Precis som du förmodligen har en plan för skötseln av dina skogsbestånd, bör du också ha en plan för dina skogsbilvägar. Tänk proaktivt så slipper du överraskande problem och kostnader, råder Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra.

Det är självklart lätt till att tänka att det är i samband med gallring och föryngringsavverkning, när virket ska avverkas och transporteras till industrin, som din skogsbilväg ska vara i bra skick. Men det kan uppstå även andra situationer när din väg behöver användas och vara framkomlig. Skogen kan exempelvis drabbas av mer eller mindre omfattande stormskador eller granbarkborreangrepp vilket gör att din skogsbilväg behöver fungera för både maskiner och virkestransporter. Ett viktigt syfte med din skogsbilväg är att göra din skog tillgänglig för dig, till exempel för regelbunden tillsyn.

Enligt Joel Persson är det därför viktig att du har en långsiktig plan för dina skogsbilvägar och hur de ska förvaltas.

– Har du flera vägar ska du kanske ha vissa av dem öppna för transporter hela tiden, medan du fokuserar på att rusta upp andra vägar inför större skogliga åtgärder. Oavsett vilken strategi du väljer är nyckeln att agera förebyggande, säger han och förklarar med ett exempel:

– Om du först vid en pågående avverkning upptäcker att vattnet inte rinner av och bort ifrån vägen efter regn så kommer inte vägkroppen att hinna torka upp även om du fixar till rätt lutning och bra diken. Det enda sättet att hantera problemet på och få vägen att hålla för maskiner och lastbil i detta akuta läge är att köra på mycket grus. Om du istället hade haft en långsiktig plan och åtgärdat grundproblemet med dålig avrinning och dränering i god tid före avverkning hade vägkroppen haft tid att torka upp och du hade inte behövt lägga på lika mycket grus på vägen och kostnaden hade därmed blivit lägre.

Det är när skogen förädlas som den skapar ekonomiskt värde för dig, men det förutsätter att virket kan transporteras till industrin på ett kostnadseffektivt sätt.

– Allt sedan skogen planterades så har man kunnat förutse att skogsbilvägen skulle komma att användas för virkestransport i framtiden. Det är därför onödigt att låta sig överraskas av att vägen inte är i gott skick och klarar branschkraven på framkomlighet och tillgänglighet när det är dags för avverkning, säger Joel Persson.

BÄTTRE RÅD OM SKOGSBILVÄGAR

För att stärka kompetensen när det gäller klassning av skogsbilvägar utbildar Södra under perioden augusti till oktober samtliga skogsinspektorer.

– Vi behöver öka kunskapen om hur klassningen av skogsbilvägar går till för att på så sätt bli ännu vassare när det gäller rådgivning om vägar. Målet är att mer aktivt arbeta med långsiktig rådgivning kring skogsbilvägar till våra medlemmar. Idag hjälper vi många gånger till att hantera mer eller mindre akuta problem inför en virkestransport. Vi ska nu förflytta oss för att kunna stödja våra medlemmar i en mer förebyggande hantering av skogsbilvägarna. På det sättet ska vi bli ännu bättre på att bidra till att stärka skogsgårdens lönsamhet, säger Joel Persson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.