phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vi ställer om och anpassar oss

Vi ställer om och anpassar oss

Södra Cell/Wood Mönsterås kombinatet. Sågverket i förgrunden med massabruket i bakgrunden

Så här långt har skogsindustrin och Södra drabbats mindre hårt av coronakrisen än många andra branscher. Samtidigt som dystra prognoser för världsekonomin avlöser varandra ser vi en ökad efterfrågan inom vissa massasegment och av sågade trävaror till svensk bygghandel. Men vi står självklart inte oberörda av det som sker. Även vi ställer om och anpassar oss. Här berättar vi lite mer om hur.

Enligt Peter Karlsson, tf vd och koncernchef, axlar Södra ett samhälleligt och affärsmässigt ansvar för att hålla igång den industriella verksamheten.

–Sedan andra halvan av första kvartalet arbetar vi hårt för att upprätthålla råvaruförsörjning och leveranskapacitet. Det gör vi genom att minska riskerna för smittspridning av coronaviruset i enlighet med de kontinuerliga uppdateringarna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger han.

Försiktighetsåtgärder

Redan tidigt togs en rad riktlinjer för arbetet mot coronasmittan fram för kontakter både inom och utanför Södra. En särskild grupp med specialister och representanter för olika avdelningar och affärsområden stödjer nu verksamheten i det kontinuerliga arbetet med att efterleva och uppdatera dessa riktlinjer. Allt för att ha en så säker verksamhet som möjligt, i både det korta och långa perspektivet.

Skälen till försiktighetsåtgärderna har två utgångspunkter, förklarar Peter Karlsson.

– Först och främst prioriterar vi säkerhet och hälsa för våra medarbetare och deras familjer, liksom för medlemmar, leverantörer, entreprenörer, transportörer och kunder.

– Dessutom gör allt vi kan för att stötta våra affärspartners och säkra kontinuiteten i vår verksamhet, och vi eftersträvar att hitta lösningar tillsammans med dem. Har man kontakt med Södra ska man känna sig trygg med de rutiner vi har tagit fram, säger Peter Karlsson.

Avverkningsbegränsningar och korttidspermitteringar

Den osäkra omvärlden på grund av coronakrisen ledde till att Södra den 1 april införde begränsningar i avverkningen av frisk skog. På det sättet har lagren av timmer och massaved kunnat balanseras mot industrins behov samtidigt som en nödvändig flexibilitet för avverkning av stormskadad och granbarkborreangripen skog har skapats. Avverkningsbegränsningarna har fått konsekvenser för flera av de skogliga entreprenörsföretag som Södra samarbetar med och en kontinuerlig dialog hålls med dem för att säkerställa fortsatt god samverkan. Läs mer om avverkningsbegränsningarna och virkesmarknaden på sidan 39.

På grund av minskad efterfrågan på sågade trävaror från främst Storbritannien tvingades Södra i början av april införa korttidspermitteringar vid sågverken i Orrefors, Mönsterås och Hamina samt i hamnen i Mönsterås. Men redan i slutet av april kunde permitteringarna i Orrefors dras tillbaka och därefter drogs permitteringarna även tillbaka vid sågen och i hamnen i Mönsterås och sedan även i Hamina.

– Storbritannien har öppnat upp igen och vi har även hittat nya affärsmöjligheter. Dessutom är efterfrågan inom främst bygghandeln i flera länder mycket stark. Sedan den 1 juni är vi åter uppe i den normala produktionstakten på 2 miljoner kubikmeter sågade trävaror, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood.

Orosmoln och ljuspunkter

Även om verksamheten i stora drag flyter på som vanligt i Södra, och även om vi inte är på långt när så drabbade som vissa andra företag, finns det orosmoln på himlen, menar Peter Karlsson.

– Pandemin kommer att ha en allt mer negativ inverkan på oss ju längre tid det tar innan den globala efterfrågan och produktionen kommer igång igen. Framförallt har pandemin och restriktioner som satts in skapat en osäkerhet på marknaden. I ett medellångt perspektiv är marknadsutvecklingen svårbedömd eftersom det är svårt att se omfattningen av de negativa effekterna på ekonomin, säger han.

Men vi får inte glömma att det finns ljuspunkter, fortsätter Peter Karlsson.

– Byggmaterialhandlarna rapporterade en kraftig uppgång under april, som en följd av att många har fått mer tid att renovera och fixa i hemmet. För Cells del ser vi en fortsatt god efterfrågan på massa, med undantag för textilmassan där efterfrågan bromsat in, säger han.

Påverkan på lokal verksamhet och personliga kontakter

Coronapandemin har även påverkat Södras lokala verksamhet och personliga kontakter med skogsägarna. Första veckans årsmöten i mars genomfördes enligt plan, men under andra veckan kortades mötena ner och fokuserade på de stadgeenliga frågorna för att minska kontakten mellan deltagarna. 

Även lokala skogsägar- och medlemsträffar har ställts in under våren och detsamma gäller Södraskolans utbildningar.

När det gäller besök ute hos skogsägarna har Södra under våren följt följande principer:

  • Vi tar alltid kontakt innan besök för att säkerställa att du mår bra
  • Vi undviker besök hos medlemmar i riskgrupper eller som är över 70 år. Däremot jobbar vi självklart gärna med åtgärdsförslag via telefon- eller mejlkontakt.
  • De besök vi genomför sker alltid utomhus och utan handslag och vi håller avstånd när vi träffas.

Om myndigheterna ändrar sina riktlinjer kan dessa principer komma att ändras.

Du som medlem och skogsägare är alltid välkommen att höra av dig till din skogsinspektor eller förtroendevalda om du har frågor eller funderingar.

Bidrag till sjukvården

Genom olika lokala initiativ har Södra bidragit med skyddsutrustning till vårdpersonal som arbetar med coronapatienter. På flera håll inom Södras verksamhet har man skänkt allt från munskydd och handskar till skyddsglasögon och over-head-ark för visirproduktion. I laboratoriet på bruket i Värö har man tillverkat handsprit för användning i verksamhetens allmänna utrymmen, vilket gjort att man kunnat skänka befintligt lager av handsprit till regionen och kommunen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.