Om bilden

För att möta den höga efterfrågan på KL-trä är Södra igång med att bygga en andra fabrik för produktion av KL-trä. Här är ett av projekten Södra levererar till från den första fabriken, Kilströmskaj i Karlskrona.

Intresset för massivt träbyggande växer avsevärt. För att möta den höga efterfrågan är Södra igång med att bygga ytterligare en fabrik för produktion av KL-trä i Värö.

Marknaden för byggande i massivt trä fortsätter att öka.

– Vi ser ett stort intresse både inom byggbranschen och från allmänheten. Trä är vårt enda förnybara byggmaterial vilket gör bärande stommar i massivt trä, så som korslimmat trä (KLträ), till ett fördelaktigt val utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår nya fabrik ger oss möjlighet att skapa högkvalitativa och funktionella produkter för framtidens byggande, säger Urban Blomster, ansvarig för marknadsutveckling av byggsystem.

En viktig del i projektet har varit att se över den fysiska placeringen av de olika verksamheterna på Värö-kombinatet. Detta för att på bästa möjliga sätt skapa en effektiv och industriell struktur, som underlättar arbetet och skapar en säker arbetsplats. Den nya fabriken kommer att byggas inne på området, nära sågverk och den befintliga anläggningen för KL-trä, vilket skapar synergier och ger effektiva logistiklösningar.

Ledinek kommer att leverera maskinlinjen. Det var Ledinek som levererade till den första fabriken och erfarenheterna är goda. Under våren har man arbetat vidare med upphandling av övriga delar av fabriken. Upphandlingen av markarbeten och själva byggprojektet håller på att avslutas. Även en ny sorteringslinje till sågverket, CNC-utrustning och en del kringutrustning ska upphandlas.