phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Södra står starkt även i oroliga tider"

"Södra står starkt även i oroliga tider"

x

Den 3 juni hälsade Södras ordförande Lena Ek välkommen till en annorlunda föreningsstämma. På grund av coronarestriktionerna genomfördes årets stämma nämligen för första gången helt digitalt. De 200 fullmäktigeledamöterna satt uppdelade på 20 platser och kunde följa mötet via video och ljud. Varje plats var utrustad med talarstol, webbkamera och mikrofon och var och en av ledamöterna kunde sedan rösta och begära ordet via sin mobil, surfplatta eller dator.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om en vinstdelning till medlemmarna på 1.068 miljoner kronor och ordförande Lena Ek kommenterar beslutet så här:

– Södra står starkt även i oroliga tider och under pandemin har vi fortsatt kunnat leverera samhällsviktiga produkter och tjänster. Som ekonomisk förening står alltid skogsgårdens ekonomi i centrum och det är viktigt att medlemmarna får del av förädlingsvinsten från förra årets leveranser till våra industrier. Därför är det glädjande att stämman fattade beslut om utdelning, säger Lena Ek, ordförande i Södra.

Vinstdelningen på 1.068 miljoner kronor, som motsvarar 43 procent av resultatet före skatt, består av:

  • Utdelning på insatskapital: 8 procent motsvarande 371 miljoner kronor
  • Utdelning på virkesleveranser: 10 procent motsvarande 530 miljoner kronor
  • Insatsemission: 10 procent motsvarande 167 miljoner kronor
De 200 fullmäktigeledamöterna deltog i Södras stämma från 19 olika platser i Södraland och kunde med hjälp av de digitala verktygen Zoom och Esession lyssna, kommentera, ställa frågor och rösta. På bilden är fullmäktige från Vätterbygdens och Ulricehamns skogsbruksområde samlade.

Prissättningen på massaved i fokus

Södras prissättning för massaved hamnade i fokus under föreningsstämman. Trots uppnådd koncensus under det digitala motionstorg som genomfördes veckan innan stämma tillkom ett yrkande som godkändes av stämman. Det innebär att styrelsen nu ska göra en översyn av skillnaden i prissättning mellan fallande längder och tre meters standardlängder för självverksamma skogsägare.

– Vi respekterar beslutet, men det finns en problematik i att föreningsstämman i detalj går in och gör ändringar i marknadsanpassade system, säger medlemschef Gustav Tibblin.

Det var under förra året som Södra införde en ny kvalitetsmodell för massaved, med syftet att låta priset avspegla värdeskillnader mellan olika kvaliteter.

– Södras prissättning ska vara marknadsmässig, rättvis och styrande, påtalar Gustav Tibblin.

Han tillägger att den nya kvalitetsmodellen aldrig haft som syfte att motarbeta självverksamhet inom skogsbruket.

– Tvärtom uppmanar vi till och påtalar vikten av självverksamhet i alla avseenden. Det återspeglas inte minst i införandet av specialsortiment för granbarkborreskadat virke. Självverksamhet bland medlemmarna har ett betydande värde för hela medlemskollektivet, säger han.

Men frågan har en annan dimension än justerade priser på massaved, och tangerar föreningsstämmans relation till demokrati, ansvarsutkrävande och operativ verksamhet, menar Gustav Tibblin.

– Vi behöver en diskussion om var gränserna går för hur djupt den demokratiska delen av Södra ska gå in i den operativa verksamheten och göra förändringar. Det är en balansgång. Det är viktigt att ha örat till marken och ta till sig enskilda medlemmars synpunkter. Men, det är också viktigt att se till helheten och fatta beslut som stärker Södras konkurrensförmåga.

Val av styrelseledamöter

Kristina Alsér och Magnus Hall valdes av stämman till nya ledamöter i Södras styrelse. Stämman gick därmed på valberedningens förslag. 

Vidare omvaldes Hans Berggren, Pål Börjesson, Paul Christensson, Ylva op den Velde Hammargren, Ulf Johansson och Mats Sandgren till ledamöter i styrelsen. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande. Valet innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till nio.

Kristina Alsér och Magnus Hall valdes in i Södras styrelse.

Kristina Alsér och Magnus Hall valdes av stämman in i Södras styrelse. Enligt valberedningens ordförande Ingemar Thorstensson tillför Kristina och Magnus styrelsen bland annat skoglig branscherfarenhet, industrikompetens, strategiskt tänkande och breda nätverk.

– Valet av Kristina och Magnus innebär att vi får en framtidsinriktad och stark styrelse, säger han.

Kristina Alsér, född 1956, har en bred bakgrund i olika roller i det privata näringslivet såväl som i det offentliga Sverige. Hon är delägare och tidigare vd i miljöteknikföretaget Mercatus i Vimmerby. Idag är hon ordförande i bolaget.

Mellan 2007 och 2016 var Kristina landshövding i Kronobergs Län. Hon är styrelseordförande i Tillväxtverket och styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. Sedan 2019 leder Kristina Linnéuniversitetets externa råd för donationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.

Kristina är uppvuxen i Linköping och bor idag på sin gård i Locknevi utanför Vimmerby. Tillsammans med sin man är hon medlem i Södra.

Magnus Hall, född 1959, är sedan 2014 koncernchef för Vattenfall, dit han kom efter tio år som vd för Holmenkoncernen. Innan han blev vd hade han haft andra roller inom Holmen, såsom ansvarig för specialpappersområdet inom tryckpapper och divisionschef.

Tiden på Holmen medförde uppdrag som ordförande för Skogsindustrierna och senare också ordförande för CEPI som organiserar Europas pappers- och massaindustri. Magnus har därmed bred erfarenhet av både skogliga, skogsindustriella och skogspolitiska frågor nationellt och internationellt.

Magnus bor i Linköping och äger och driver gården Finnö tillsammans med sin fru. De är medlemmar i Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.