phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra planerar naturvårdsbränning för att gynna naturvärden

Södra planerar naturvårdsbränning för att gynna naturvärden

x

Under sommaren planerar Södra att genomföra naturvårdsbränning i egen skog. Det innebär en planerad och kontrollerad bränning som man gör i naturvårdande syfte och som efterliknar en naturlig brand. Eftersom Södra äger över 5 000 hektar skogsmark är återkommande naturvårdsbränning ett krav i skogscertifieringen.

om bilden

Mosippa (Pulsatilla vernalis) trivs inte bland blåbärsris, högt gräs eller i tät ljung som kan skugga. För att kunna gro är den beroende av luckor i vegetationen, som kan uppstå vid brand. Mosippan har anpassat sig och överlever branden då den har rötter som ligger djupt i marken..

– Vissa arter har under årtusenden anpassat sig till att det regelbundet sker naturliga bränder i skogen. De är beroende av att det återkommande finns blottad mark och bränd ved för sin överlevnad, berättar Therese Lindström, ekolog på Södra. Så syftet med bränningen är helt enkelt att gynna och behålla höga naturvärden.

SKOGSBRAND NATURLIGT

Det boreala barrskogsområdet på norra delen av jordklotet, där Sverige ingår, har formats av den naturliga störning som en skogsbrand innebär och många av skogens arter är anpassade efter det. Eftersom det sällan brinner i skogen numera har dessa arter svårt att överleva. En planerad bränning gör att mängden död ved och inslaget av lövträd ökar.

– När mossan på marken brunnit bort kommer björk, asp och andra lövträd att spira och området blir attraktivt för hackspettar, andra fåglar och insekter. Större delen av tallarna kommer däremot att överleva bränningen, berättar Therese.

TVÅ OMRÅDEN AKTUELLA

Inför den planerade bränningen har två av Södras skogsområden valts ut – ett vid Mosjön öster om Emmaboda i Nybro kommun och ett område norr om Fågelfors i Högsby kommun.

– I år kommer vi bara att genomföra bränning på en av platserna, säger Johan Jonsson, som är Södras projektledare för naturvårdsbränningen. Vilken av dem som blir aktuell beror bland annat på var det är bäst väder- och markförhållanden och det kommer att bestämmas med kort varsel. Det område som inte blir bränt i år kan bli aktuellt kommande år. Det kan också bli så att vi inte alls får rätt förhållanden denna säsong och i så fall får vi flytta fram bränningen.

SÄKERHETEN VIKTIGAST

En naturvårdsbränning sker planerat och under kontrollerade former av personal som genomgått brandutbildning. För varje område finns en noggrann plan för bränningen. Självklart sätts säkerheten främst och bränningsledningen har löpande kontakt med räddningstjänsten.

– Vi kommer att informera närboende bland annat via annonsering och i lokalradion, berättar Johan.

INGEN RÖK UTAN ELD

Vid naturvårdsbränningen kommer man att se brandrök över stora områden.

– Rök och brandlukt kan upplevas som störande, men det är under en begränsad tid. En okontrollerad skogsbrand vill ingen ha, men en planerad bränning är något annat och viktigt för att gynna mångfalden i skogen, säger Johan Jonsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.