phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Rättvis självkostnadsprincip för omlastning införs

Rättvis självkostnadsprincip för omlastning införs

Södra timmerbil

Södra ändrar omlastningsavdraget för skogsbilvägar som inte är framkomliga med släp från 12 till 25 kr/m3fub. Förändringen gäller för virkeskontrakt som tecknas från och med 1 januari 2021. – Vi inför en mer rättvis självkostnadsprincip för omlastning. Samtidigt uppmanar vi dig som skogsägare att åtgärda bristande framkomlighet på dina vägar – det lönar sig, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Skogsbilvägar som inte klarar branschens framkomlighetsregler för lastbil med släp förekommer allt för ofta menar Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra.

– Vägen kanske är för smal eller så är vändplanen för liten för att lastbil med släp ska kunna ta sig fram. För att inte äventyra säkerheten eller riskera skador på lastbilsekipaget behöver det då finnas en lämplig plats att ställa upp släpet på och sedan måste chauffören i omgångar hämta virket med enbart lastbilen för att fylla släpet och lastbilen, säger han.

Ökade kostnader

Idag ersätter Södra åkerierna för omlastning av virke på grund av bristande  framkomlighet med 18-20 kr/m3fub, men åkeriets verkliga kostnader för omlastningen är högre än så. Det omlastningsavdrag som görs på  skogsägarens virkeslikvid uppgår sedan flera år till 12 kr/m3fub.

Nuvarande avdragsmodell har alltså inneburit en för låg ersättning för omlastningen av virket till åkerierna, samtidigt som skogsägarna inte har stått för den verkliga kostnaden.

– Det har medfört att åkerierna har försökt undvika omlastningar och därmed chansat att köra in med släp, trots att vägen inte haft rätt förutsättningar för detta. Det har påverkat exempelvis fordonsslitage och fordonsskador liksom rekrytering av nya chaufförer negativt, säger Joel Persson.

– Och för de omlastningar som genomförts har Södrakollektivet fått betala mellanskillnaden och därmed  subventionerat de skogsägare vars vägar brister i framkomlighet. Systemet är orättvist och det ändrar vi nu på. 

Omlastningsavdraget höjs

Avdraget för omlastning av virke på skogsbilvägar som inte klarar framkomlighetskravet för släp höjs därför till 25 kr/m3fub för alla virkeskontrakt från och med den 1 januari 2021. För kontrakt som skrivs före detta datum gäller alltså det nuvarande avdraget på 12 kr/m3fub.

Eftersom inventeringen av skogsbilvägarna i Götaland kommer att pågå i ytterligare cirka fyra år kommer det under tiden att finnas både klassade och oklassade vägar. Detta medför att bedömning av vägens standard och eventuellt omlastningsbehov under en övergångsperiod kommer att göras av skogsinspektor och åkeri.

– Vi inför alltså en mer rättvis självkostnadsprincip för omlastningar och åkerierna får samtidigt täckning för sina kostnader i de fall som virket behöver lastas om. Samtidigt kommer Södra att följa klassningen fullt ut och justera omlastningsavdraget vid behov när alla vägar blivit inventerade, vilket ger dig som skogsägare tid att åtgärda eventuella brister, säger Olof Hansson.

Undvik omlastning

Omlastning av virke ger inte något mervärde för någon och bör därför undvikas, menar Joel Persson.

– Effekterna av omlastning är negativa, dels för åkarens effektivitet och arbetsmiljö, men även ekonomiskt för dig som skogsägare. När åkaren tvingas köra flera gånger fram och tillbaka på vägen för att lasta släpet blir vägen hårdare belastad än om vägen varit tillgänglig för lastbil med släp. Att snåla med framkomligheten ger alltså inte bara ett avdrag på virkeslikviden utan också en ökad kostnad för slitage på vägen.

– Därför är det alltid bättre att se till att åtgärda vägens brister så att den klarar kraven för lastbil med släp – det är bäst för både dig och åkaren, säger Joel Persson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.