phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ökad skogstillväxt: Skogsbruksplanen underlättar ett aktivt skogsbruk

Ökad skogstillväxt: Skogsbruksplanen underlättar ett aktivt skogsbruk

Röjning av skog av Södra-medlemmen Karl-Eric Johansson och dottern Ellen Johansson.

Skogen kan spela en avgörande roll för vårt framtida klimat. Den är förnybar och när den växer binder den stora mängder koldioxid. Och med rätt skötsel kan vi öka skogens tillväxt och på så sätt bidra ännu mer i kampen mot klimatförändringarna. Därför är ökad skogstillväxt ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål.

Södras gröna skogsbruksplan stimulerar dig som skogsägare att arbeta aktivt med din skog, vilket är en förutsättning för ökad tillväxt. Att göra de åtgärder som föreslås i planen och att utföra dem i rätt tid är nyckeln till framgång. Appen Min skogsgård är ett nytt verktyg som visar upp åtgärderna i planen på ett tydligt sätt och gör det enklare för dig att planera ditt brukande.

1. Filtrera åtgärder.

En skogsbruksplan är en beskrivning av skogsinnehavet och ger förslag till skogens skötsel. Södras gröna skogsbruksplan ger en detaljerad beskrivning av hur din skog ser ut vad gäller exempelvis virkesförråd, sammansättning av trädslag och ålder. Den innehåller långsiktiga skötselmål som gynnar ekonomi och skogstillväxt, men också skötselförslag för områden med biologisk mångfald och kulturhistoriska eller sociala värden samt lämpliga åtgärder vid fastighetens vattendrag. En aktuell skogsbruksplan är ett krav om du har över 20 hektar produktiv skogsmarksareal och vill certifiera sin fastighet enligt PEFC™ och FSC®.

– Södras gröna skogsbruksplan är ett bra besluts- och planeringsstöd som hjälper dig att arbeta aktivt i din skog och förverkliga dina mål med ditt skogsägande, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra.

Skötselråden följs inte alltid

Med hjälp av skogsbruksplanen ser du alltså vilka åtgärder som behöver göras i skogen och när i tiden åtgärderna bör utföras. Enligt Henrik Holmberg är det dock inte helt ovanligt att skogsägare inte följer de föreslagna skötselåtgärderna i sina skogsbruksplaner.

– Vi vet att många skogsägare som trots att de har investerat i aktuella gröna skogsbruksplaner från Södra inte genomför de föreslagna åtgärderna eller inte utför dem i rätt tid. Det påverkar självklart tillväxten negativt, säger han, och fortsätter:

– Om du följer planens skötselrekommendationer om föryngring med förädlade plantor av rätt trädslag samt röjer och gallrar på rätt sätt och i rätt tid kommer träden att växa betydligt bättre än om du inte gör det och skogens omloppstid förkortas avsevärt.

Med kortare omloppstid kan du dessutom föryngringsavverka och påbörja nästa generation skog cirka 20 år tidigare och på så sätt få ytterligare 20 års volymproduktion på samma areal.

 

2. Föreslagna röjningar.

Appen gör det enklare

Under våren har Södra lanserat appen Min skogsgård, som är en vidareutveckling av och ersätter appen Skogsägare. Appen Min skogsgård är ett bra stöd för dig som har en skogsbruksplan, menar Christoffer Stampe, affärsutvecklare på Södra.

– Med appen kan du ta del av din skogsbruksplan på ett nytt sätt. Den visar upp de åtgärder du förväntas göra i din skog på ett tydligt sätt och gör det på så sätt enklare för dig att planera skötseln. Appen underlättar för dig att med hjälp av skogsbruksplanen arbeta aktivt med och i din skog, säger han.

Exemplet röjning

Vi tittar lite närmare på hur det kan se ut när du via appen tar dig in i skogsbruksplanen och vilken information du då kan få fram.

1. Genom att filtrera kan du enkelt hitta exempelvis aktuella åtgärder eller en specifik åtgärd som du vill titta närmare på. Här har vi valt Skogsvård och Röjning under hela planperioden (blå knappar).

2. Vi ser då de röjningar som finns föreslagna i skogsbruksplanen – här har vi skrollat ner till de som föreslås genomföras under 2020. Här får du information om beståndens nummer i planen, hur stort respektive område är och mellan vilka år röjningarna bör utföras. Information inom parentes, exempelvis Röjning (Följd), talar om att åtgärden är kopplad till en annan åtgärd. I det här fallet är röjningen en följd av en föreslagen föryngringsavverkning.

3. Vi klickar på avdelning 414 och kommer till den här vyn i appen. Här ser du en karta över det område som ska röjas.

3. Vy över avdelning

När du skrollar ner hittar du mer information, bland annat om alla föreslagna åtgärder för avdelningen under planperioden.

Få en snabb indikation

I samband med en kommande uppdatering av appen Min skogsgård, som sker under sommaren, kommer du i avdelningsinformationen även hitta en figur som visar i vilket skede i omloppstiden avdelningen befinner sig. Den ger dig en snabb indikation på vad som behöver göras.

Det färglagda trädet i exemplet här intill visar att beståndet befinner sig i början av röjningsfasen. Det är dags för en första röjning. Området kommer att behöva röjas ytterligare en gång innan det är dags för gallring. Vi ser också att en föryngringsavverkning föreslås om cirka 35 år. Åtgärderna baseras på beståndets ålder, marktyp (ståndortsindex) och Södras skötselmallar (planteringsstandard, röjningsstandard och gallringsmall).

Planera dina åtgärder

På fastigheten i exemplet ovan finns det 15 hektar som är i behov av röjning under 2020. Det är en relativt stor areal, men inte särskilt ovanligt. Med hjälp av skogsbruksplanen i appen får du på ett tydligt och överskådligt sätt mycket användbar information om vad du behöver göra i din skog. Om du använder den blir det enklare att planera och därmed få åtgärderna utförda, menar Henrik Holmberg.

– Har du stora arealer som behöver röjas? Då är det viktigt att du faktiskt ser till att det röjs, så att skogen kan utvecklas och växa bra. Fundera därför igenom hur mycket du kan och hinner röja själv och hur mycket du behöver leja bort. Ta gärna kontakt med din skogsinspektor.

Bättre planeringsstöd

Christoffer Stampe berättar att det pågår utveckling av appen Minskogsgård för att den ska bli ett ännu bättre verktyg för dig i ditt skogsbrukande.

– I framtiden kommer du via appen bland annat att få ett bra stöd för just planeringen av dina skogliga åtgärder, säger han.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.