phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nytt projekt ska stärka skogens mångbrukare

Nytt projekt ska stärka skogens mångbrukare

x

Många skogsägare kombinerar sitt skogsbruk med någon annan verksamhet med skogen som bas. Det kan handla om turism, småskalig träförädling eller livsmedelsproduktion. De här entreprenörerna, skogens mångbrukare, får nu möjlighet att utveckla sin verksamhet i ett nytt utvecklingsprojekt. Projektet Skogens mångbruk är precis i startgroparna och ska utveckla både landsbygden och landsbygdsentreprenörerna. De tre smålandslänen tillsammans med Gotland utgör pilotområde i projektet.

om bilden

Utvecklingsprojektet Skogens mångbruk ska stärka skogsägare som kombinerar sitt skogsbruk med exempelvis turism.

Malin Pettersson från Södras medlemsavdelning ingår i projektets styrgrupp.

– Det är många av våra medlemmar som är mångbrukare i någon form, och det här är ett sätt att kunna erbjuda dem både inspiration och stöttning utifrån deras egna behov. Det finns en väldig mångfald i hur man vill använda sin skogsgård. Många vill kombinera skogsbruk och virkesproduktion med någon form av förädling eller kompletterande verksamhet för att ha ytterligare ett ben att stå på i sitt företagande, säger hon.

Småskalig trädförädling är något som många skogsägare sysslar med...

Fungerande lokalsamhällen och en levande landsbygd behöver lönsamma landsbygdsföretag. Att stärka de skogsbruksföretag som vill utveckla kompletterande verksamheter gynnar inte bara de aktuella företagen utan bidrar till regional utveckling och ett hållbart samhälle. En växande besöksnäring och ett ökande intresse för lokalproducerade produkter kan utgöra en potential som intresserade skogsbrukare kan omsätta till lönsamhet i sitt företag.

DRIVS AV LRF

LRF driver projektet, som finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Gotland.

Projektets övergripande mål är att öka möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden och förbättra förutsättningarna för att producera produkter och tjänster som bidrar till samhällets hållbarhetsmål.

...liksom livsmedelsproduktion, för att skapa lönsamhet.

Projektet ska stärka befintliga och nya mångbrukare med skogen som bas för att skapa tillväxt och utveckling i företagen.

Inom projektet kommer aktiviteter genomföras på olika teman. Ett antal demogårdar kommer vara kärnan i aktiviteter för kunskapsöverföring, inspiration och innovationsarbete. Vid projektets slut ska även en organisation med kapacitet att fortsätta driva verksamheten och successivt utvidga den till övriga delar av landet finnas på plats.

– Jag vet att man sneglar på mathantverkets motsvarighet Eldrimner, även om upplägget förstås inte kommer se likadant ut. Arbetsnamnet för det framtida nationella mångbruksnätverket är Yggdrasil, som är världsträdet i nordisk mytologi. Det är alltså tänkt att både nätverk och verksamhet kommer utökas och inkludera även övriga regioner så småningom.

kontakt

Är du intresserad av projektet, eller kanske till och med vill delta? Kontakta Jenny Fröberg, LRF, som är projektledare för projektet Skogens mångbruk.

Jenny Fröberg, projektledare, E-post: jenny.froberg@lrf.se, Mobil: 070-560 02 43

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.