phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt När är den nya generationen granbarkborrar färdig?

När är den nya generationen granbarkborrar färdig?

x

Hur snabbt den nya generationen utvecklas är helt styrt av temperaturen.Med hjälp av kontinuerliga temperaturmätningar och ett prognosverktyg framtaget av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gör Södra kontinuerliga bedömningar av granbarkborrens utveckling.Verktyget finns tillgängligt här på Södras webb under sodra.com/granbarkborre och där kan du själv lägga in värden för att se när insekterna bedöms vara färdigutvecklade i ditt område.

om bilden

Den här prognosen gjordes 2020-06-11. I början av säsongen är prognosen väldigt osäker. Ju längre in på säsongen vi kommer desto säkrare blir den. När du gör en egen prognos blir det andra, säkrare siffror.

Modellen, som är framtagen av Ola Langvall på SLU, utgår från föräldragenerationens svärmningstidpunkt och bygger på temperaturmätningar från försöksparkernas klimatstationer innevarande år fram till aktuell vecka samt genomsnittligt väder framåt i tiden.  

I exemplet ovan har vi valt Asa klimatstation, den 21 april som startdatum för svärmningen och den 20 maj som datum för maxsvärmning. Grafen visar att fram till den 21 april förekom ingen svärmning (blått) och från den 21 april visar den utvecklingen från registrerad temperatur (rött).

Den gula linjen visar prognos för utvecklingen utifrån medeltemperaturen de senaste trettio åren i Asa. Granbarkborren behöver totalt 330 dygngrader för att bli färdigutvecklad, och det sker när den gula linjen skär den gröna, i det här fallet den 13 juli.

Den lila linjen i grafen visar när den nya generationen bedöms vara klar att svärma, vilket sker vid 550 dygngrader, i det här fallet den 8 augusti. Tiden mellan 330 dygngrader (gröna linjen) och 550 dygngrader (lila linjen) är alltså den tid det tar för den färdiga insekten att bli könsmogen. Det framgår även i fältet under grafen, i rutan för ”Prognosdatum för färdigutvecklade larver, Generation 2”.

Den gula kurvan som börjar den 8 augusti visar utvecklingen för den nya generationens svärmning och äggläggning. I det här exemplet kommer kurvan aldrig upp till den gröna linjen, vilket innebär att den nya generationen alltså inte hinner bli färdiga insekter. Observera dock att detta är en prognos.

Laborera gärna själv med prognosverktyget för att se när de första insekterna kommer att vara klara i ditt område. Välj klimatstation, förslagsvis Asa som ligger i Södras område, och fyll i startdatum för svärmningen hos dig. Du hittar startdatum för svärmning i svärmningsövervakningen på webben sodra.com/granbarkborre. Klicka på visa och resultatet visas i den övre grafen.

Du kan även fylla i datum för huvudsvärmningen som du också hittar i svärmningsövervakningen (det är när staplarna är som högst). Klicka på visa och resultatet visas i den undre grafen i prognosverktyget.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.