phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hej alla!

Hej alla!

Lena Ek Ordförande i Södras styrelse

Vilket år vi haft i södra. Förutom granbarkborre och viltbetesskador så slog lågkonjunkturen till i slutet av hösten. Dramatiska prisfall på både massa och sågat gjorde att sista kvartalets resultat var lågt. Eftersom inledningen av 2019 hade varit riktigt bra så blev ändå årsresultatet 2,5 miljarder.

Enligt de principer vi diskuterat på både stämmor och i förvaltningsrådet ska Södra över tid dela ut hälften av vinsten. Vi vet hur viktiga dessa medel är för medlemmarna så styrelsen beslutade att inte söka de statliga medlen för coronapermitteringar utan istället stå fast vid förslaget att dela ut 1.068 miljoner. Stämman följde förslaget och det innebär i genomsnitt 20.000 kronor per medlem eller 400 kronor per medlemshektar.

Så kom pandemin mitt i årsmötesperioden. Tack till er som såg till att vi kunde fullfölja dem, om än i mini-format. Årets stämma fick hållas digitalt. Från det att vi insåg att det tyvärr inte gick att genomföra en traditionell stämma fram till den 3 juni har varit en intensiv period. Hur klarar vi av att diskutera 36 motioner på ett bra sätt? Hur klarar vi omröstningar och val? Finns teknik som är tillräckligt bra? Till slut ordnades 20 platser för fullmäktige och funktionärer och Gösta Edström-salen på Skogsudden gjordes om till studio. Stämman kunde genomföras med både val och voteringar, diskussioner och beslut. Därmed kan också verksamheten fungera och utdelningar betalas ut.

Hela organisationen har prestigelöst och effektivt löst knutar på ett fantastiskt sätt.

/lena ek, ordförande i södra

Covid-19 har förstås påverkat verksamheten. Besöksförbud i all verksamhet och andra rekommendationer genomfördes mycket snabbt. Jag diskuterade med landsbygdsministern om vad som behövde göras för att vår samhällsviktiga verksamhet skulle kunna rulla på. Alla medarbetare och hela organisationen har prestigelöst och effektivt löst knutar på ett fantastiskt sätt. Självklart påverkades vi av att till exempel Storbritannien som är en av våra huvudmarknader för sågat stängde ned. Husmarknaden tog helt stopp. Därav de permitteringar som gjordes. Nu har det blivit en stabilisering så all verksamhet går igen. Konjunkturutvecklingen framöver är extremt svårbedömd men vi har ett åtgärdspaket igångsatt för att även fortsatt vara stabila.

I slutet av januari meddelade Lars Idermark att han slutar efter många framgångsrika år som vd för Södra. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att se till att verksamheten har en bra vd. Jag är glad att Lotta Lyrå vänder tillbaka till oss efter sina år på IKEA och Claes Ohlson. Vi står stadigt i en turbulent tid och har precis tagit en ny strategi som ska föra Södra framåt. Lotta har kapaciteten att styra vår industri och samtidigt hjärta för föreningen. En bra kombination eller hur?

Näringspolitiskt är det faktiskt mer bekymmersamt. I Sverige är ett antal enmansutredningar igångsatta runt äganderätt, nyckelbiotoper, art- och habitatdirektiven, med mera. Det är ett tecken på att vi har regler som inte fungerar i verkligheten. I Bryssel kommer ett regn av förslag genom EU:s New Green Deal. Tyvärr vet väldigt få hur ett modernt miljöcertifierat skogsbruk sköts med alla dessa 250 krav. Eller att vår industri är klimatneutral. Eller att 50 hektar av vår skog tillsammans med de gröna produkter vi gör kompenserar för 40 svenskar varje år! Många människor kommer dessutom att njuta av välskött skog på sin fritid. Det finns jobb att göra även under sommaren.

Men det måste också finns tid att njuta. En stund på en stubbe med en kopp kaffe. Kantareller och blåbär. Så jag önskar er en fin sommar i skogen. Där finns framtiden.

Hälsningar

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.