phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Betesskadorna minskar men fortfarande lång väg kvar

Betesskadorna minskar men fortfarande lång väg kvar

x

I slutet av maj presenterade Skogsstyrelsen årets älgbetesinventering, Äbin. Där konstaterar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen att viltbetesskadorna är på en fortsatt hög nivå, men att man ser en klar minskning. – Takten att komma tillrätta med skadorna är för långsam, säger Christer Kalén.

om bilden

Det finns ljuspunkter i resultaten som vi måste ta fasta på, som skogsägarnas ambitioner att öka andelen tall i föryngringarna. Men det är alltjämt en obalans mellan klövviltsstammarna och foderresurserna. Det gäller att agera så att den ökade tallsatsningen inte bara blir viltfoder, kommenterar Johan Frisk, ansvarig för skogs- och viltförvaltning på Södra, årets älgbetesinventering.

Jämfört med förra året har andelen ung tall som skadats av vilt i Götaland det senaste året minskat från 16 till 14 procent.

– Det är ett positivt trendbrott, som vi ska glädjas åt, säger Johan Frisk som ansvarar för viltfrågorna i Södra, men konstaterar i nästa andetag att nivån fortfarande ligger nästan tre gånger högre än vad som är acceptabelt:

– Bara ett älgförvaltningsområde i årets inventering klarar målnivån på max fem procent årsskada.

POSITIV TREND FÖR TALLEN

När det handlar om skogsägarnas ambitioner om att öka andelen tall i sina bestånd fortsätter den positiva trenden.

– Vi trodde först att det var fel på siffrorna. Mängden tall ökade med  19 procent i fjol och med hela 25 procent i år. Det visar att markägarna gör allvar med att föryngra med mer tall i Götaland, säger Christer Kalén.

Kartan visar för varje älgförvaltningsområde hur många procent av ungtallarna som skadats av vilt, enligt senast utförda Äbin. Ett ÄFO i årets inventering och ett i förra årets klarar målet på max fem procent årsskada (grönfärgade områdena). Siffror med vit bakgrund visar inom vilka områden Södra äger skogsfastigheter.

Mängden RASE (rönn, asp, sälj och ek) tycks vara oförändrad, men här kan man se att konkurrensstatusen ökar en aning.

– Det är förhoppningsvis en bestående positiv trend som kan ge fler trädbildande individer på lång sikt vilket är viktigt för den biologiska mångfalden, konstaterar Johan Frisk.

FORTSÄTT MINSKA BETESTRYCKET

Östra Blekinge sticker ut positivt. Här har man sedan 2016 gjort en ökad ansträngning att få upp mer tall, samtidigt som man reducerat älgstammen.

– Skadorna på skogen i detta om råde har minskat från katastrofala 37 procent till 7, säger Christer Kalén.

Trenden går som sagt åt rätt håll. Men fortfarande är det långt kvar till önskade målnivåer avseende betesskador.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk, vi måste fortsätta minska betestrycket genom ökad avskjutning av klövvilt, samtidigt med satsning på mer tall i föryngringarna, slår Johan fast och konstaterar att det knappast kan finnas någon som vill att den pågående satsningen på mer tall, bärris och RASE ska misslyckas.

– Alla tjänar långsiktigt på detta och den bistra sanningen är att om vi inte omgående sänker dagens betestryck rejält kommer denna process ta mycket längre tid, eller i värsta fall helt gå om intet – till men för skogsägarna, sysselsättningen i skogsbruket, ekonomin, landskapsbilden, den biologiska mångfalden, möjligheten till klimatanpassning och – inte minst – för viltet.

Läs mer om Äbin på www.skogsstyrelsen.se/abin

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.