phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Trafikverket tar ut avgift för tillstånd för upplag vid allmän väg

Trafikverket tar ut avgift för tillstånd för upplag vid allmän väg

Från och med 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift för alla tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän väg. Det stod klart när myndigheten i början av året gick ut med ett pressmeddelande. Beslutet upprör många parter inom skogsbruket och frågorna kring det är många. Södrakontakt träffade därför Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra, för att få svar.

Vad är bakgrunden till beslutet?

– Alla statliga myndigheter är skyldiga att följa avgiftsförordningen, det vill säga ta betalt för vissa tjänster. Vid en revision har Trafikverket fått kritik för att de idag ger tillstånd utan att ta betalt. Införandet av avgiften är alltså inget politiskt utspel och inte heller något beslut av Trafikverket.

– Trafikverket har helt enkelt fått kritik för att de kanske varit lite för smidiga i sin myndighetshantering gentemot skogsbruket när det gäller avgifter för tillstånd för upplag utmed det allmänna vägnätet.

Hur ser de nya avgifterna ut?

– Avgifterna som nu införs gäller tillstånden för upplag vid allmän väg (inte enskild väg) samt nyanslutning till allmän väg. Avgiften för tillstånd för upplag blir 2 900 kronor och avgiften för anslutning av ny skogsväg till allmän väg blir 4 600 kronor.

Vad innebär detta för Södra och medlemmarna?

– Beslutet får konsekvenser för både avverkningsuppdrag och leveransvirke.

– Avverkningsuppdrag som har upplag utmed allmän väg kommer under hela 2020 att hanteras som tidigare, eftersom Södra har ett gällande generellt tillstånd per region. Hur hanteringen kommer se ut från och med 2021 är i nuläget oklart.

– För leveransvirkesupplag utmed allmän väg behöver skogsägaren ansöka om ett enstaka tillstånd hos Trafikverket.

– Om vi kan ha en annan hantering av detta i framtiden är i nuläget oklart och frågan kommer behöva diskuteras och utredas såväl med Trafikverket som internt på Södra för att reda ut vilken hantering som är möjlig. Södras ambition är naturligtvis att hitta en så enkel och kostnadseffektiv lösning som möjligt, men som samtidigt uppfyller nödvändiga krav på säkerhet.

Varför hanteras avverkningsuppdrag och leveransvirke olika?

– Anledningen till att det är olika förfaringssätt för avverkningsuppdrag respektive leverensvirke beror på att det är olika ansvarsfördelningar.

– När det gäller avverkningsuppdrag, ansvarar Södra för helheten, det vill säga

  1. Tillstånd från Trafikverket
  2. Anmälan av påbörjande av upplag till Trafikverket
  3. Uppläggning av virket enligt regelverket
  4. Borttransport av virket.

– När det gäller leverensvirke ansvarar skogsägaren för de första tre punkterna medan Södra endast ansvarar för punkt 4, borttransporten av virket.

Det finns frågor som behöver redas ut, vilka är de?

– Ja, först så handlar det om att få klarhet i om möjligheten till generella tillstånd kommer finnas kvar från 2021 eller inte.

– Om det inte blir så kommer vi tvingas att arbeta om hela vår nuvarande hantering av upplag utmed det allmänna vägnätet.

– Men om möjligheten kommer finnas kvar så blir nästa fråga att utreda vilka möjligheter som kan finnas att inkludera även leverensvirket i dessa. Då är det en hel del saker som behöver redas ut, exempelvis: Kan skogsägaren anmäla påbörjande av upplag på Södras generella tillstånd? I så fall, vem ansvarar för att avlägget följer säkerhetsreglerna? Hur gör man om olika sortimenten på ett avlägg säljs till olika köpare?

Hur vanligt är det med virkesupplag vid allmän väg?

– Någon eller några enstaka procent av alla upplag som Södra hanterar årligen ligger vid allmän väg.

Södra kommer tillsammans med andra representanter från skogsbruket träffa Trafikverket i mars för att diskutera frågan närmare.

Regler för upplag vid allmän väg

Innan du får lägga virke eller skogsbränsle utmed det allmänna vägnätet måste du ha tillstånd. Det finns också ett regelverk som måste efterlevas gällande exempelvis vältornas utformning och placering. Reglerna är viktiga att följa så att inte trafiksäkerheten riskeras. Läs mer i Trafikverkets broschyr ”Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg” som du hittar på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.