phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Systematiskt och uthålligt arbete krävs i kampen mot borren

Systematiskt och uthålligt arbete krävs i kampen mot borren

Situationen med omfattande granbarkborreangrepp i många områden i Södraland går nu in på tredje säsongen. För att ha god kontroll över läget är det viktigt med ett fortsatt systematiskt och uthålligt arbete, menar Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. – Det finns ännu lite tid kvar att göra skogsskyddsnytta och rädda virkesvärde efter förra årets angrepp. Sen gäller det att vara redo inför och uppmärksam efter den svärmning som väntar i vår, säger han.

om bilden

Ett systematiskt och noggrannt arbete med att identifiera, avverka och forsla bort granbarkborreangripna träd har pågått under hela vintern. Men ännu finns det lite tid att göra skogsskyddsnytta och rädda virkesvärde, innan insekterna svärmar igen.

Inventeringen av Södras övervakningsfastigheter i slutet oktober visade att totalt 2,5 milj m3sk skog på medlemsfastigheter skadades av granbarkborre 2019. En stor andel av den skadade skogen var redan avverkad vid inventeringen, men det systematiska och noggranna arbetet med att identifiera och avverka angripen skog har pågått under hela vintern. Målsättningen är att detta arbete ska vara genomfört till den 1 mars för att transporten av skadat virke till industrin ska vara klar innan granbarkborren svärmar, vilket vanligen sker i början av maj.

Skadade granar hyser mycket insekter som övervintrar i barken. Genom att ta hand om dessa träd följer insekterna med bort från skogen. Görs inte detta kommer insekterna, när det blir tillräckligt varmt (+18 grader) att lämna träden, svärma och ge sig på friska träd för att lägga sina ägg, varpå även dessa träd riskerar att dö.

– Det finns ännu lite tid kvar att inventera, avverka och forsla bort skadade träd innan svärmningen startar. Det är alltså inte för sent att göra skogsskyddsnytta och samtidigt kan du rädda virkesvärdet. Södra har skapat särskilda sortiment för det granbarkborreskadade virket och det är fullt möjligt att detta virke fortfarande duger till timmer, massaved eller brännved. Hittar du skadade träd, ta snarast kontakt med din skogsinspektor, säger Olof Hansson.

SKYDD AV STÅENDE SKOG

Sök-och-plock-metoden, som går ut på att man letar upp, avverkar och transporterar bort granbarkborreangripna träd från skogen, är den metod som Södra främst använder och förordar för att skydda stående skog. Men även olika typer av fällor har använts och förespråkats som ett möjligt sätt att minska risken för angrepp i ett enskilt bestånd.

Södra har tillsammans med Sveaskog och Holmen gjort en utvärdering av nätfällor (Trinet). Fällorna består av en ställning av aluminium som bär upp ett nät behandlat med en insekticid. I centrum hänger man upp en behållare med feromon som genom dofter lockar till sig granbarkborrarna. När insekterna landar på nätet dör de. Resultaten från undersökningarna visar att fällorna kan ha god effekt, men resultaten är inte entydiga. På ett par undersökta platser visade det sig att fällorna inte hade någon effekt alls. Därför kommer undersökningarna av insektsfällor att fortsätta under 2020 för att om möjligt få säkrare resultat.

Barkborrefällor kan vara en möjlighet att minska risken för angrepp i ett enskilt bestånd. Så här bör du placera fällorna i förhållande till beståndskanten och till varandra.

Vill du använda nätfällor, eller de vanliga plastfällorna som funnits länge på marknaden, rekommenderar Södra att du

• placerar fällorna utmed beståndskanten på det granbestånd som du vill skydda

• sätter fällorna 20-25 meter från beståndskanten och med cirka 30 meters mellanrum (se illustrationen här under).

Precis som under 2019 är tillgången på nätfällor begränsad, men om du är intresserad av att köpa fällor kontaktar du Skogma (ange att du är medlem i Södra) eller någon annan återförsäljare.

Det finns också nät i storleken 8x12 meter av samma typ och funktion som i nätfällorna som kan användas för att täcka virke eller vindfällda träd. Med näten kan du täcka träd som du har upparbetat men som du inte hunnit transporterar bort från skogen, eller täcka vältor av angripet virke som du inte kommer att leverera.

Observera att nätfällor och nät endast är godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI) för försäljning till och med 31 juli 2020 och för användning efter detta datum finns ännu inget beslut. Vidare får de inte användas på FSC-certifierade fastigheter utan att Södra får dispens. Södra har sökt dispens för användningen hos FSC och besked väntas komma i mitten av mars. Håll utkik efter information på www.sodra.com/granbarkborre.

SAMVERKAN FÖR ATT STOPPA BORRARNA

Granbarkborren orsakar just nu skador för miljoner och har blivit en mycket allvarlig fråga för det svenska skogsbruket. Under hösten 2019 beviljade regeringen Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor om året i tre år för satsning på ökade skogsskyddsåtgärder varav åtgärder för att stoppa granbarkborren kommer att vara de viktigaste.

Pengarna kommer bland annat att användas till identifiering av skador på skogen genom satsning på exempelvis fjärranalysmetoder. Men framförallt kommer medlen att gå till ett utökat samarbete i kampen mot granbarkborren. Under slutet av 2018 inleddes ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och berörda skogsföretag i Götaland, kallat Stoppa borrarna. I mitten av januari startade en fortsättning på detta projekt där även länsstyrelser och skogsföretag i Svealand är representerade.

Samverkansprojektet är indelat i sex teman: skyddad skog, inventering och övervakning, bekämpningsåtgärder, logistik, kommunikation samt industrins möjlighet att använda skadat virke. Flera Södramedarbetare är engagerade i de olika arbetsgrupperna.

PROGNOS FÖR 2020

Hur stora kommer då granbarkborreskadorna bli i år?

Enligt en prognos från Sveriges Lantbruksuniversitet kommer omfattningen på granbarkborreskadorna under 2020 bli något lägre, eller lika stora, som under 2019 (se artikel i Södrakontakt nr 4 2019, sid 12). Bedömningen bygger på att det inte blir någon stor stormfällning under vintern och att vädret i sommar blir ”normalt”. Men det kommer dock att röra sig om en stor volym skadad skog även under det här året.

– Vi får inte glömma att vi förväntar oss en stor volym skadad skog även i år, vilket kommer att kräva att hela organisationen, från skogsägare till industri, kraftsamlar rejält ytterligare en säsong. Och precis som tidigare kommer vädret att ha mycket stor påverkan på svärmningen – när den sker och hur omfattande den blir – liksom på trädens vitalitet och motståndskraft. Blir det en varm och torr vår och sommar kan skadorna komma att öka kraftigt jämfört med prognosen, konstaterar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Följ svärmningen på webben

Södra kommer under året att följa svärmningen av granbarkborre över hela verksamhetsområdet på liknande sätt som 2019 och kontinuerligt publicera resultatet på webben under www.sodra.com/granbarkborre. Här publicerar vi också allt du behöver veta om granbarkborren.

Använd riskkartan

Sedan slutet av förra säsongen finns en så kallad riskkarta i appen Skogsägare och på webben under www.sodra.com/granbarkborre. Den visar på vilka områden på din fastighet som risken för granbarkborreangrepp är som störst och hjälper dig på så sätt att styra stegen i rätt riktning när du inventerar granbarkborreskador. I höstas uppdaterades kartan och områden som avverkats under 2019 klassades om. Även Skogsstyrelsen har tagit fram en riskkarta som du hittar på deras hemsida www.skogsstyrelsen.se.

Glöm inte naturvårdshänsynen

Tänk på att inte avverka träd som varit döda längre än ett år – dessa ska lämnas kvar i skogen av naturvårdsskäl.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.