phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra visar styrka i kampen mot granbarkborren

Södra visar styrka i kampen mot granbarkborren

De senaste årens kamp mot granbarkborren har genomsyrats av en enorm kraftsamling i hela Södra – från medlem till kund. Många satsningar har gjorts för att öka skogsägarnas kunskaper. Omfattande resurser har lagts på forskning och utveckling av nya metoder. Dessutom har engagemanget för att uppmärksamma myndigheter och beslutsfattare på allvaret i granbarkborrefrågan varit stort.

Om bilden

Många skogsdagar på granbarkborretemat har arrangerats runt om i Södra under hösten och vintern. Bilden är från ett möte i skogen i Långasjö verksamhetsområde där många medlemmar drabbats hårt av angrepp. Foto: Roland Williamsson.

Sedan granbarkborren började härja på allvar i medlemsskogarna efter den torra sommaren 2018 har Södra satsat stora resurser för att bekämpa och hålla insekten stången.

Arbetet med att ta hand om den skadade skogen har genomsyrats av en enorm kraftsamling i hela kedjan från medlem till kund.

SYSTEMATISKT ARBETE

På grund av de omfattande skadorna i östra halvan av Götaland, från Blekinge upp till Sörmlandsgränsen, samt i området mellan Vänern och Vättern, styrdes både avverkningsresurser och personella resurser om till dessa områden.

– Tack vare ett effektivt och systematiskt arbete med att ta hand om granbarkborreskadade träd har vi gjort stor skogsskyddsnytta och räddat virkesvärde, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Ralf Johansson är en av de medlemmar vars skog drabbats mycket hårt av de senaste säsongernas granbarkborreangrepp. Tillsammans med sin bror Anders äger Ralf 180 hektar skog i Långasjö verksamhetsområde, där många medlemmar fått omfattande skador på sin granskog.

– De skadade träden har tagits om hand allt eftersom, så fort vi med hjälp av vår inspektor har upptäckt dem. Drönaren har varit ett bra verktyg i jakten på skadorna. Totalt sett handlar det om uppemot 2 000 skogskubikmeter skadat virke, från hösten 2018 och inklusive de kubikmetrar som snart ska upparbetas, säger Ralf.

– Södra har gjort ett fantastiskt arbete med upparbetningen av den skadade skogen här i Långasjö, trots att skadorna varit så omfattande. Och man har på ett bra sätt stått upp för beslutet att upparbeta virket i rätt ordning utifrån risk, även om det säkert inte alltid varit enkelt.

Det faktum att förståelsen för den uppkomna situationen varit stor hos de medlemmar som inte varit drabbade, är Ralf väldigt tacksam över.

– När man befinner sig i en situation där man inser att stora virkesvolymer är angripna, då sätter man extra stort värde på sin förening, på de insatser Södra gör och på de uppoffringar det innebär för andra medlemmar som inte har kunnat leverera sitt virke som planerat, säger han.

AVSÄTTNING FÖR VIRKET

I den uppkomna situationen tog Södra fram specialsortiment för både timmer och massaved och industrin anpassade sin produktion till en annan råvara och hittade avsättning för produkterna.

– Trots att jag inte har fått lika mycket pengar för mitt skadade virke som jag hade fått om det varit friskt, så har möjligheten att avsätta det till ett rimligt pris gjort att det inte blev en ekonomisk katastrof. Och tack vare att Södra såg till att virket snabbt togs om hand kunde ett stort virkesvärde räddas, säger Ralf Johansson.

– Både sågverken och massabruken har bidragit på ett fantastiskt sätt. Trots stor möda har de gjort det möjligt för våra medlemmar att få avsättning för det nedklassade virket, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

KUNSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE

En rad kommunikations- och utbildningsåtgärder har genomförts för att höja medlemmarnas insikt och kunskapsnivå. Ett stort antal lokala skogsdagar med granbarkborretema har arrangerats och granbarkborren var ett av temana i Södras monter på SkogsElmia i juni. Aktuell information som följer granbarkborrens årscykel har löpande presenterats i bland annat sbo-nytt och här i Södrakontakt.

– De skogsdagar och möten som har ordnats har gett mig mycket. Förutom att de varit en kanal för viktig och aktuell information har de varit en möjlighet för mig att träffa och prata med andra skogsägare i samma situation som jag. Att stötta varandra och dela erfarenheter stärker. Informationen i de ”Sbo-nytt granbarkborrespecial” som skickats ut har varit ett bra komplement till mötena, säger Ralf Johansson.

Under våren tog Södra fram en särskild webbsida med aktuell information – www.sodra.com/granbarkborre.

– Där har vi skapat en lättillgänglig samlingsyta för allt man som medlem behöver veta om granbarkborren med bland annat nyheter, webbutbildning och filmer, berättar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Svärmningsövervakning med hjälp av skogsskyddsombud och övervakningsfällor var en av de metoder som användes under 2019 för att hålla koll på var, när och i vilken omfattning borrarna svärmade. På bilden tömmer skyddsombudet Sonny Schön i Vetlanda verksamhetsområde en fälla. Foto: Tina Hjorth Svensson.

FORSKNING OCH UTVECKLING AV NYA METODER

Södra har under den senaste granbarkborresäsongen även gjort flera satsningar för att förbättra möjligheterna att bekämpa granbarkborren. Bland annat har stöd getts till forskning om granbarkborrens biologi.

Svärmningsövervakning med hjälp av skogsskyddsombud och övervakningsfällor, riskkarta som visar områden i skogen med förhöjd risk för granbarkborreskador samt försök att med hjälp av fjärranalys identifiera nedsatta träd som riskerar att angripas är mer konkreta metoder i granbarkborrekampen.

– Vi har under året arbetat med och utvecklat olika metoder för att hjälpa skogsägare och egen personal att identifiera skador i tid och att leta på rätt ställen. Vi fortsätter i olika samarbeten för att förfina tekniken ytterligare. Vidare har vi undersökt effekten av fällfångst i förhoppning att vi ska kunna ge tydligare råd kring effektiva bekämpningsmetoder, säger Henrik Holmberg.

NÄRINGSPOLITISKT ENGAGEMANG

Uppvaktningar av och information till myndigheter och politiker har varit viktiga inslag i Södras granbarkborrearbete.

Information till myndigheter och politiker har varit viktiga i granbarkborrearbetet. På bilden talar Magnus Petersson från Södra på Föreningen Skogens Höstexkursion som hölls mellan Lammhult och Värnamo. Foto: Åsa Hovrell.

Länsstyrelserna i de värst drabbade områdena har uppvaktats angående hanteringen av skyddad skog. Näringsdepartementet har uppvaktats i frågan om åtgärder för att underlätta granbarkborrebekämpning, till exempel förenkling av regelverk. Dessutom har lokala riksdagspolitiker uppvaktats i syfte att beskriva granbarkborreläget och riksdagsledamöter i jordbruksutskottet deltog i Föreningen Skogens Höstexkursion där Södras stod värd. Även enskilda drabbade skogsägare har biståtts av Södra i myndighetskontakter.

– Södra har arbetat med kontakter på olika plan. Många gånger har det varit svåra och tuffa diskussioner, men jag upplever att vi kommit en liten bit på väg. Arbetet fortsätter nu i Skogsstyrelsens projekt Stoppa baggarna där en särskild grupp kommer titta på hantering av granbarkborre i skyddade områden. Här finns Södra representerade, säger Carl-Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.