phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Översynen av jakttider klar

Översynen av jakttider klar

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nya jakttider utifrån den översyn som gjordes under 2019. Förslaget har nu varit ute på remiss hos berörda intressenter och aktörer, däribland Södra.

– Förslaget är i stort bra och visar att Naturvårdsverket tagit frågan om skador av vilt i trafiken och i skogsbruket på stort allvar. Det är ett noggrant och ambitiöst arbete som gjorts och det visar att man vill få till stånd en förändring. Södra instämmer i många av förslagen och har lämnat remissyttrande både enskilt och via Skogsindustrierna, säger Johan Frisk, viltansvarig på Södra.

Några exempel på förslag till förändringar:

  • Kraftigt utökad allmän jakt på hind och kalv av kronhjort
  • Utökad jakttid på rådjur och dovhjort
  • Fasta start- och slutdatum för älgjakt, 1 oktober- 28(29) februari i södra Sverige
  • Jakt i skymningstimmen tillåts på älg

Beslut om nya jakttider tas av regeringen och innebär eventuellt ytterligare remissförfarande. Nya jakttider kommer därför sannolikt att införas tidigast till jaktsäsongen 2021/22.

Läs mer om förslaget och remissyttrandena här på Naturvårdsverkets hemsida.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.