phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Medlemmar i Bohus-Dal besökte skog och industri i Frankrike

Medlemmar i Bohus-Dal besökte skog och industri i Frankrike

I höstas arrangerade Bohus-Dals skogsbruksområde en studieresa till Frankrike för att besöka skogsbruk och skogsindustrier. Dag Nilsson som är ordförande i förtroenderådet ger här sin skildring av resan.

Resan till Frankrike gick genom västra Tyskland. Från bussfönstren konstaterade vi att all jordbruksmark är odlad, även minsta bit, och att det odlas mycket majs, både där och i nordöstra Frankrike. Skogen bestod av dungar av löv- eller tallskog som inte verkade skötas något vidare.

När vi kom fram till sydvästra Tyskland var skogsbruket mer som i Sverige med skötta barrskogar. När vi sedan kom över gränsen till provinsen Alsace i nordöstra Frankrike blev det mer lövskog.

Representanter för den franska motsvarigheten till Skogsstyrelsen visade ett blandbestånd av ek och bok med målsättningen att producera grovt kvalitetstimmer av ek för tillverkning av ekfat att lagra vin i. Eken skulle stå trångt för maximal kvistrensning och skulle avverkas vid cirka 180 års ålder. Priset de fick för eken var cirka 5 000 kronor kubikmetern. Vi fick vidare veta att Frankrike frångått trakthyggesbruket till förmån för ett skogsbruk med mer varierat skogsinnehåll.

Resan innehöll även studiebesök på tre olika skogsindustrier. Föst besökte vi Norske Skog som har ett integrerat pappersbruk i Frankrike. Råvaran består främst av returpapper, men även en del färsk ved används. Vi besökte även finska Ahlström-Munksjö som tillverkar specialpapper. Vi konstaterade att dessa båda nordiskägda fabriker tycks ha ett relativt bra säkerhetstänk. Vid besöket i ett franskägt jättesågverk fick vi dock gå helt nära produktionen.

Alla tre industrierna gav ett intryck av att vara effektiva med bra produktivitet. Sågverket sågade i stort sett bara barkborreskadat timmer vilket var av dålig kvalitet. De körde med långvirke, apteringen var upp till 18 meter, och för oss nordbor är det svårt att förstå varför de inte använder kortvirkesmetoden med skördare och skotare.

Vi besökte ett enormt stort skogsområde vid bergskedjan Vogeserna. Förbanden är här tätare än vad vi är vana vid i Sverige och de hugger dessutom skogen vid högre ålder än vad vi gör. Träden på de branta sluttningarna var upp till 40 meter höga och var naturligtvis mumma för barkborren.

I övrigt kan vi konstatera att den bördigare delen av skogsmarken i södra Sverige väl kan hävda sig mot skogen söderut.

Text: Dag Nilsson

Foto: Leif Aronsson

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.